Vergas ar laisvas žmogus?

„Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų.
Neturėsi kitų dievų, tiktai mane“.

Išėjimo knyga 20, 2-3

Ar prisimeni savo vergystės metus? Kaip šėtonas Tave laikė savo vergijoje ir kankino? Koks Tu buvai nelaisvas? Iš viso to Dievas, Tavo Viešpats Tave ištraukė! JIS nori, kad mes neprisirištume iš naujo prie kitų žmonių ir dalykų. JIS nori būti Tavo Dievu, kuris viskuo rūpinasi. Kaip stipriai mes kartais tampame priklausome nuo kitų! Kiek kompromisų toleruojame! Kaip stipriai dar vargstame ir esame susirūpinę savo gyvenimu! Kaip dažnai dar mums atrodo, kad pilnatvei pasiekti mums reikalingi specialūs dalykai. Dievas nori būti Tavo Tėvu ir Tavimi rūpintis; daug geriau nei pats žemiškasis Tėvas tai gali. Valgis, gėrimas, rūbai, gyvenamoji vieta, darbas – tai Jam nėra problema Tavimi parūpinti. JIS nenori, kad Jo vaikai bėgiotų apiplyšę ir valgytų sausą duoną. JIS nori palepinti savo vaikus geriausiais dalykai, nes juos karštai myli!
Patikėkime Jam iš naujo save ir dėkokime už kiekvieną aprūpinimą. Paveskime Jam savo rūpesčius ir troškimus, nes JIS mumis rūpinasi. Kol Tu pats kovoji už viską, dieviškas aprūpinimas nevyksta. O kuomet Tu dėl Jo daug ko atsisakai, Jis kitu būdu tai grąžina su kaupu. JIS yra Dievas, kuris ištraukė Tave iš vergystės – neturėk kitų dievų šalia Jo!

Ačiū Tėve, kad Tu taip gerai manimi rūpiniesi!! Nenoriu daugiau jokių kitų dievų ir jų tariamo užpildymo bei malonumo. Visa tai – tik tuščias įvaizdis. Trokštu vis labiau prisirišti prie Tavęs ir iš Tavęs laukti visko, ko man reikia ir ko trokštu. Ačiū, kad Tavo ramybė viršija visa kita. Tu saugai mane ir apgaubi savo malone. Ko galėčiau daugiau tikėtis?! AČIŪ!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*