Jis viską daro nuostabiai!!!

„O Sėdintysis soste tarė: „Štai AŠ visa darau nauja!“…
Apreiškimų knyga 21, 5a

Nieko labiau mes netrokštame kaip, kad visa taptų nauja! Naujos bendrystės su žmonėmis, be neteisybių, melo, apgavysčių ir ginčų. Kad dingų pavydas, neapykanta ir godumas. Kokia graži būtų žemė, jei mes iš tikro taip drauge gyventume, kaip nori Dievas, ir kaip Jėzus rodė savo pavyzdžiu. Tačiau mumyse yra ne tik geri troškimai ir geros charakterio savybės, mumyse gyvena ir maištas prieš kūrėją, ir mes vis pasiduodame šiems slogiems polinkiams. Vis išlenda pavydas, išdidumas, aštrus liežuvis ir visa kita sena, ir apsunkina mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimą. Ach, kaip gera, kai vadovauja Jėzus! Kai tobulai mus užpildo ir viešpatauja mūsų širdyse! Paveskime Jam naujai save ir savo gyvenimą, kad taptume Jo atspindys. Melskimės, kad Jėzus greit ateitų ir taip perkeistų mūsų žemę, kaip kad nori JIS! JIS pažadėjo: „AŠ visa darau nauja“!
„Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. …… Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.“ (eil.1-5)

„Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ “Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!” (Apr 22, 20).

Jėzau, mes dar gyvename šiame pasaulyje, pilname neteisybės ir smurto. Bet Tu esi su mumis ir mus palaikai. Trokštu, kad Tu ateitum ir perkeistum šią žemę taip, kaip nori Tu. Taip, ateik veikiai, Viešpaties Jėzau!

One Reply to “Jis viską daro nuostabiai!!!”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*