Apkrovos

„Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.“
Laiškas galatams 6, 2

Kristaus įstatymas yra: Mylėkite vienas kitą! Tai reiškia, jog mes turime vienas kitu rūpintis, nešioti vienas kito naštas, palaikyti vienas kitą, padėti sunkumuose, kitą vertinti aukščiau už save, ir ypač: negalvoti vien tik apie save. Iš pirmo žvilgsnio atrodo Kristaus įsakymas ne toks ir sunkus, tačiau jis prieštarauja mūsų žmogiškajai prigimčiai. Tik kai mes panašėjame į Jėzų, leidžiame Jo charakteriui atsispindėti mumyse, ir esame pripildyti Dievo Dvasia, mes galime įvykdyti šį Meilės įstatymą. Nes jis atspindi Dievo charakterį ir prigimtį.
Kokia graži būtų mūsų žemė, jei joje viešpatautų ne pinigai ir galia, bet šis Kristaus įstatymas! Jei darbdavys yra susirūpinęs savo darbuotojais, o darbuotojai ieško, kas geriausia firmai; jei vyras ir žmona vienas kitą gerbia, o vaikai yra savo tėvų mylimi ir ugdomi; jei vaikai savo tėvus myli, gerbia ir jų klauso; o Kristaus bažnyčiose iš tikro vadovauja Meilė…, taip, tuomet Dievo karalystė jau čia. Būtų tiesiog dangiška, nuostabu, linksma ir lengva!
Mes norime įvykdyti savo aplinkoje Kristaus įsakymą, nes JIS mums jį jau įvykdė. JIS neša mūsų naštas, kad mes galėtume nešti Jo ir kitų žmonių naštas. JIS nori mumis pasirūpinti, kad mes galėtume rūpintis Juo ir savo artimaisiais. JIS vienintelis tobulai įvykdo meilės Įstatymą ir iš tikro neša visas mūsų naštas.
Bendruomenėse ir šeimose dažniausiai vienas žmogus neša visą atsakomybę. Tai ne visuomet yra gerai, nes kiekvienas kažkada pasiekia savo ribą. Nėra gerai, kai pastorius bendruomenėje viską daro; arba mama nuo visko pavaduoja savo vaikus. Tai veda tik į nervinį išsekimą ir nebrandžias bendruomenes arba nesavarankiškus vaikus. Turime drauge su Jėzumi ištirti, kokias naštas mes nešame ir kur mes savo atsakomybių turime sumažinti. Tik JIS vienas yra pajėgus paimti mūsų naštas be jokių apribojimų.

Dėkoju, Jėzau, kad TU neši mano naštas ir sunkumus! TU manimi rūpiniesi ir išlaisvini! Dabar linksmas ir lengvas galiu eiti savo keliu. Noriu matyti Tavo poreikius ir padėti šalia esantiesiems, kur tik galiu. Vis labiau pripildyk mane savo Meilės Dvasia!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*