Geriausias draugas

Jo išdavėjas nurodė jiems ženklą, sakydamas: „Kurį pabučiuosiu, tai Tas! Suimkite Jį!“ Ir tuojau priėjęs prie Jėzaus, tarė: „Sveikas, Rabi!“, ir pabučiavo Jį. O Jėzus jam tarė: „Bičiuli, ko atėjai?“ Tada jie priėjo, čiupo Jėzų rankomis ir suėmė.
Evangelija pagal Matą 26,48ff

’Draugas’ ir ’draugiškas’ yra tarpusavy susiję; draugas yra draugiškas! Nors jis kalbėtų labai rimtai ir reikštų pastabas, kad ne viskas yra gerai, tačiau jis linki tik gero, ir jo kritika yra draugiška. Nėra smerkimo, siekiama vien gero tikslo. Jėzus yra toks draugas! JIS norėjo net Jo išdavėjui Judui būti draugu. JIS žinojo, ką reiškia jo pabučiavimas, tačiau leido tai padaryti. Jis Judo tarsi dar kartą paklausė: ar tu tikrai nori tai padaryti? JIS neketino jo bausti, neturėjo jokių keršto minčių; Jam būtų buvę geriausia, jeigu Judas būtų sugrįžęs prie JO širdies. Todėl JIS suteikia jam tokią galimybę, žvelgia į jį draugiškai ir priima draugystės ženklą; – nors ir žinodamas, ką tai reiškia. Tačiau meilės esmė yra viltis ir draugiškumas. Ji nepasiduoda pykčiui ir kartėliui, netampa šiurkšti.
Jėzus nori būti mūsų draugu. JIS laiko ištiesęs į mus savo ranką, ir mes galime paduoti Jam savo ranką susitarimui: būkime draugais! JIS ieško ne tarnų, darbininkų ar vergų, bet draugų. JIS nori su mumis kalbėti draugiškai, be jokio teisimo ar smerkimo; JIS nori suteikti mums ryžto ir vilties, nes JIS tai turi mums paruošęs. Kaip Abraomas, Mozė, Elijas, Jonas ir Petras buvo Jėzaus draugais, tokiais draugais ir mes turėtume būti. JIS nori su mumis kalbėti, mūsų klausyti ir su mumis elgtis draugiškai. Tarp draugų neturėtų būti jokių paslapčių, apie juos kitiems nekalbama blogai. Pasitikėjimas, neplepumas, draugiškumas, pagalba bėdoje – tai draugystės ženklai. Jėzus nori šiandien būti mūsų draugu!

Taip Jėzau, aš noriu Tavo draugystės! Aš ištiesiu ranką šiai sąjungai, ir aš noriu būti Tavo draugu, kaip Tu esi mano draugu. Tu apsupi mane savo draugiškumu ir kalbi su manimi draugiškai; – kur kitur yra toks Dievas? Tau labiausiai reikalingas ne mano darbas, bet mano širdis. Taip, aš noriu ją Tau atiduoti, kad Tu galėtum ten gyventi ir gerai jaustis. Būkime draugais, šiandien ir amžinai!

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*