Dideli ir maži žmonės

Tarp mokinių kilo ginčas, kuris jų didžiausias. Įžvelgęs jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: „Kas priima šį vaiką dėl Manęs, priima Mane, o kas Mane priima, priima Tą, Kuris yra Mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis.“
Evangelija pagal Luką 9, 46-48

Dievo kriterijai yra kitokie. JIS įvertina „mažutėlius“. JIS mato vaikus. JIS nori, kad mes taptume kaip vaikai! Mes, priešingai, norime tapti didžiais vertinant žmogiškaisiais kriterijais. Mes norime daryti įtaką, kiti turi mus gerbti ir žavėtis, mes turime būti sėkmingi ir parodyti savo sėkmę didelėmis mašinomis ir namais. Mes tiek daug ko norime! Tačiau Dievas nori, kad mes savo širdyse būtume vaikais, -mažais, priklausomais, pasitikinčiais. Mažiems vaikams būtini prieraišumas, saugumas ir meilė. Jie nieko negali pasiimti patys, bet žino, kur tas „šaltinis“ – mama. Jie yra absoliučiai priklausomi nuo ryšio su mama ir nuolat ieško akių kontakto. O jei jaučia baimę, kuo skubiau bėga pas mamą. Jei susižeidžia ar ką iškrečia, mama yra gelbėtoja.
Dievas taip pat nori būti mums kaip mama savo vaikui. JIS – pilnas meilės, priėmimo, paguodos, vilties ir neišjudinamos ištikimybės ir tikėjimo. Kas gali būti mažutėliu, tas yra Jo akyse didžiausias! Kaip gali Dievas nuvilti tą, kuris Juo viliasi ir yra į Jį įsikabinęs?! JIS negali juo nepasirūpinti!
Taip, kaip Dievas elgiasi su mumis, taip elkimės ir su kitais; gerbkime mažutėlius. Ieškokime vaikų ir nebūkime „tik mokytojais“, bet laimėkime jų širdeles. Ieškokime „mažų“ žmonių, kuriems dangiškojo Tėvo reikia, ir jiems dovanokime Jo meilę. Priimkime mažutėlius, nes JIS priima mus. Priimdami mažutėlius ir būdami mažutėliais mes priimame savo Išganytoją. Įsivaizduok, Tavyje yra didžiausia visatos jėga!!

Dėkoju, dangiškasis Tėve, kad priimi mane! Dėkoju, kad galiu priimti Tave. Noriu būti su Tavimi viena, Tu ir aš. Būk mano šaltinis, viso to, ko man reikia. Taip, mano dangiškasis Tėve, noriu būti priklausomas nuo Tavęs. Suteik man savo akių žvilgsnį, kad matyčiau mažutėlius, kuriems reikia Tavęs, ir galėčiau juos priimti dėl Tavęs. Tu rūpiniesi manimi, tad galiu rūpintis kitais, Tėve, nenoriu būti didis. Man užtenka, kad Tu esi šalia ir aš galiu būti Tavyje saugus ir užtikrintas.

2 Replies to “Dideli ir maži žmonės”

  1. Mielieji, jau kokie du metai be jūsų išmintingų skaitinių neprasideda nei vienas mano rytas. Po jūsų išmintingo žodžio, perskaitau dienos evangeliją ir išeinu į gyvenimą…….Tegul Viešpats laimina jūsų laiką, gerus norus, o Šventoji Dvasia niekada jūsų neapleidžia. Ačiūūūūūūūūūūūū

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*