Gundymai

„Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.“
Petro pirmas laiškas 5, 8-11

Stipriu balsu riaumojantis, rėkiantis ir bauginantis yra mūsų priešas. Bet iš tiesų, jis nieko negali mums padaryti, nes mes esame saugūs po Dievo sparnais. Tačiau jis vistiek bando mus išgąsdinti, kad mus išsekintų įvairūs rūpesčiai. Norėdamas sukelti mumyse pyktį, jis atkreipia mūsų dėmesį į kitų žmonių nuodėmes. Jis primena apie nemalonias situacijas, taip bandydamas mus sukiršinti. Mūsų priešas džiaugiasi ir didžiuojasi mūsų pasiekimais, taip skatindamas mus didžiuotis ir tapti savanaudžiais. Jis sugeba, pasitaikius progai, gudriai atplėšti mus nuo Dievo. Viso to išvengsime tik tuomet, jei būsime blaivūs ir budėsime, bei pasipriešinsime jam tvirtu tikėjimu ir artimu bendravimu su Jėzumi.
Priešas mielai pastūmės mus į nuodėmės pinkles, kad vėliau dėl tokio elgesio mums tektų gailėtis; jis bando mus įtikinti, kad mūsų susvyravusiam tikėjimui nebėra jokių šansų. Tačiau, nereikėtų pamiršti, kad kuo gilesnė nuodėmė, tuo didesnė yra tėviškoji Dievo meilė, atleidimas ir džiaugsmo kupinas susitaikymas!
Elkitės, kaip senieji tikėjimo tėvai laiške hebrajams 11,33: „Tikėdami jie užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus.” Pats Dievas padrąsina mus (Psalmyno 91,13): „Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi liūtuką ir slibiną. Kas mane myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.”
Dievas pažadėjo, kad JO žodis paskutinis! “Niekas neišplėš mūsų iš Jo rankos!”

Dėkoju, Jėzau, Tu esi daug stipresnis už priešą! Aš noriu įsikibti į Tave, kad kai priešas gąsdins, rasčiau po Tavo sparnais prieglobstį. Atleisk man, už mano silpną tikėjimą ir stiprink mane! Tu esi visą valdžią turintis VIEŠPATS; niekas negali išplėšti manęs iš Tavo stiprios rankos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*