Viešpaties namas

„Dovydas dar kalbėjo savo sūnui Saliamonui: `Būk stiprus ir ryžtingas! Imkis darbo! Nebijok ir nenusimink, nes VIEŠPATS Dievas, mano Dievas, su tavimi. Jis neatmes ir nepaliks tavęs, kol nebus užbaigti visi darbai VIEŠPATIES Namų tarnybai.`“
1 Metraščių knyga 28, 20

VIEŠPATS paruošė šiandien padrąsinantį Žodį visiems Savo tarnams, draugams ir darbuotojams, visiems, kuriuos Jis pašaukė tarnystei ir kurie, nesvarbu kur bebūtų, dirba VIEŠPAČIUI. Evangelijos skelbėjams, pastoriams, sielovadininkams, maldos grupelių nariams, sekmadieninių mokyklėlių tarnautojams, jaunimo vadovams, reabilitacijos centrų įkūrėjams ir darbuotojams, bei tiems, kurie bent šiek tiek tarnauja VIEŠPAČIUI. Mes, žmonės, esame Jam reikalingi ne kaip vergai, nežinantys ar nesuprantantys dėl ko dirbame, bet kaip darbuotojai ar bičiuliai. JIS nori pastatyti didelius maldos namus visoms tautoms, kuriuose tilptų visų tautybių žmonės. Tai bus Jo bendruomenė, Jo mylima nuotaka. Mes turime galimybę padėti pastatyti šiuos VIEŠPATIES namus – kiekvienas turėtų darbuotis Jo paskirtoje vietoje.
VIEŠPATS pažįsta mus ir žino, kad kartais mums pritrūksta drąsos. Jis žino, kad kartais vyksta dideli pasipriešinimai ir mus apima baimė. Jis žino, kad mums kartais pritrūksta jėgų, todėl būdamas visuomet šalia JIS padrąsina mus. JIS niekada nepaliks mūsų, bet suteiks drąsos ir naujų jėgų. Likime artimame ryšyje su Juo, kad niekada nenuklystume nuo tikslo, ir kad nuolatos palaikytume ryšį su mūsų stiprybės Šaltiniu.

Dėkoju Jėzau, kad ir aš galiu tarnauti Tau! Tu pažįsti mane ir žinai, kad esu labai ribotas ir toli gražu ne šventasis. Bet nepaisant to, aš esu Tau reikalingas! Dėkoju už Tavo pasitikėjimą manimi! Dėkoju, kad paruoši ir padrąsini mane!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*