Eiti naujais takais

„Eikite ramybėje! ­ – atsakė kunigas, ­- VIEŠPATS maloniai žvelgia į kelionę, kurion išsirengėte.“
Teisėjų knyga 18, 6

Penki vyrai iš danų giminės turi išžvalgyti kraštą, kuriame Izraelio tauta planuoja įsikurti. Jie sutiko pranašą ir paprašė jo paklausti Dievo dėl šios kelionės. Taigi, toks buvo Dievo atsakymas.
Jei dėl Viešpaties norime žengti naujus žingsnius, galime Jo apie tai paklausti. JIS mus padrąsina ir suteikia naujų jėgų. Mūsų kelias Jam žinomas, net jei mums dar niekas neaišku. Taigi, tai didelė paguoda, kad Jis mus veda ir lydi. Mes – Jo akių žvilgsnyje; JIS reaguoja, jei mes norime pasukti neteisingu keliu. JIS mus stiprina, kuomet pasirenkame teisingą kryptį. Mums tik reikia likti artimame ryšyje su Juo, tuomet Jis tuo pasirūpins! Šis žinojimas mus nuramina, stiprina, įkvepia viltį ir duoda lengvumą. Net susidūrus su dideliomis kliūtimis mes žinome, kad Jis yra mūsų pusėje ir veda mus pagal savo planą. Šis užtikrintas saugumas galioja visam mūsų gyvenimui: JIS žino mūsų kelius ir saugiai jais veda. Viskas – JO rankose!

Dėkoju, Jėzau, kad galiu pasitikėti Tavimi. Tu paimi mane už rankos ir vedi į tikslą. Tu esi su manimi, ir tai pripildo mane ramybe bei džiaugsmu. Nerimas, skuba, stresas ir rūpesčiai dingsta, kai esu drauge su Tavimi. Tu esi mano Gerasis Ganytojas!

2 Replies to “Eiti naujais takais”

    • Man dėl to labai gaila! Dievas yra paguodos Dievas, pas Jį galime rasti prieglobstį skausmo metu; Jis tvirtai laiko mus savo stiprioje, mylinčioje rankoje.
      Telaimina jus Viešpats!!!!
      Melsimės už jus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*