Malda be žodžių

„Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia.“
Evangelija pagal Matą 6, 7-8

Taip pat ir melsdamiesi: nusigręžkime nuo savęs ir artinkimės prie Jėzaus, prie mūsų Didžiojo Ganytojo. Visuomet regėkite prieš akis Jo gailestingumo ir gerumo, Jo malonės, kantrybės ir meilės paveikslą. Kartais maldai nereikia jokių žodžių. Mes matydami Jį, stovime su nuostaba veide priešais Jo sostą ir jaučiame Jo apsaugą. Mūsų širdys prisipildo ramybės ir užvaldo neapsakomas džiaugsmas, nes ten yra JIS! Mūsų gerasis Dievas yra mūsų širdyse!! Tam išsakyti trūksta žodžių; net sunku aprašyti Jo šlovę, didingumą ir meilę. Buvimas Jo Artume apgaubia mus saugumo jausmu, kuris sustiprina ir suteikia mums jėgų, tvirtumo, bei meilės. Jo charakteris vis labiau ima ryškėti mumyse. Mes žinome: JIS rūpinasi mumis! JAM žinomi visi – tiek dideli tiek maži mūsų poreikiai; mums nebereikia maldauti ar bandyti Jį perkalbėti. Mes būsime aprūpinti, nes JIS myli savo vaikus.
Kai mūsų ryšys su Jėzumi tampa toks tvirtas, mes galime pradėti melstis už kitus. Jėzui labai svarbi yra užtarimo malda! JAM patinka, kai mes nesavanaudiškais tikslais meldžiamės dėl kitų žmonių gerovės, lygiai taip pat, kaip Abraomas pasielgė dėl Sodomos ir Gomoros. JIS išklauso mūsų maldų, kai mes siekiame kitų žmonių gerbūvio. JIS laimina mūsų maldas ir apsaugo jas. Tačiau, kad ir kiek daug laiko skirtume maldai, JIS neprivers kitų žmonių elgtis pagal mūsų norus; bet Jis laimins juos ir rūpinsis jais.

Mielas Tėve, aš stoviu prieš Tave negalėdamas atsistebėti Tavo kantrybe, švelnumu, gerumu ir gailestingumu. Tu esi toks didis, mylintis Dievas!! Kaip gera žinoti, kad Tu esi šalia manęs!! Tavo Artume aš jaučiuosi saugiai ir užtikrintai. Džiaugiuosi, galėdamas net ir savo šeimą atiduoti į Tavąsias rankas; Tu laiminsi ir apsaugosi, nes Tu myli mane. Tu laiminsi ir mano draugus bei kaimynus ir netgi tuos, kurie yra priešiškai nusiteikę mano atžvilgiu. Lygiai taip pat, kaip ir Tu, aš noriu mylėti juos ir atleisti jiems. Prašau išlieki Savo malonės versmę!!!

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*