žemės druska

„Jūs –­ žemės druska.
Jūs –­ pasaulio šviesa.“
Evangelija pagal Matą 5,13.14

„Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui. Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip dera šventiesiems; taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas. Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai! Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Juk ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. Bet visa, kas atskleista, šviesa padaro regima, o kas padaryta regima, yra šviesa. Todėl sakoma:„Pabusk, kuris miegi,kelkis iš numirusių,ir apšvies tave Kristus.“
Laiškas efeziečiams 5, 1–14

Ačiū, Jėzau, kad Tavo šviesa spindi manyje! Tu panaikinai visą tamsą, nes gyveni manyje. Ačiū, kad atleidai mano kaltę; ačiū už Tavo duotą viltį; ačiū už Tavo Dvasią, padedančią man gyventi taip, kaip patinka Tau. Tu esi mano Dievas, mano Šviesa, mano Teisumas, mano Atpirkėjas, mano Išvaduotojas ir mano Padėjėjas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*