JIS prisikėlė, taip, JIS tikrai prisikėlė!!!!

Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur Jo gulėta. Ir skubiai duokite žinią Jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių…“
Evangelija pagal Matą 28, 1-7

Jėzus negalėjo iš numirusiųjų prisikelti vienas pats. Tai padaryti turėjo Tėvas. Kaip ir Lozorius kuris jau keletą dienų buvo miręs, kai Jėzus pasirodė prie kapavietės ir pašaukė jį išeit. Dievo Žodis yra toks galingas, kad mirusysis jį išgirdęs tapo vėl gyvu. Lozorius išėjo iš kapavietės!
Dievas taip pat pašaukė Jėzų išeit, Jį atgaivino ir davė Jam naują kūną. Jėzus absoliučiai pasitikėjo Dievu ir Dievas Jo nenuvylė; JIS Jėzų prikėlė. JIS nė vieno, kuris Juo pasitiki, nepalieka! Sargybiniai drebėdami iš baimės pastėro lyg negyvi: taip būna Dievo Artumoje! Tik mes, Dievo vaikai, galime nieko nesibijoti, o Jo Artumoje džiaugtis ir pagyvėti!
Jėzus prisikėlė. Nuo šiol Jam atiduota visa valdžia danguje ir žemėje. “JIS bus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (eil.18-20). JIS yra dabar galingasis visatos Valdovas, Karalių karalius, Viešpačių Viešpats. Niekas negali atsilaikyti prieš JĮ! JIS sėdi Dievo dešinėje, užtaria mus ir teisingai valdo. Aleliuja, Jis prisikėlė!!!

Dėkoju, Jėzau, už Tavo auką ant kryžiaus, ir kad Tu dėl manęs perėjai mirtį! Dabar man yra atvertas kelias pas Tėvą; Tu išvaduosi ir mane iš mirties, kuomet ateis paskutinioji. Tu esi galingasis Karalius; net mirties akivaizdoje Tavo Žodis – paskutinis! Tavimi galiu pasitikėti, nes Tu viską laikai Savo stipriose, mylinčiose rankose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*