Šlovinu savo Dievą!

„Skelbsiu Tavo didybę, VIEŠPATIE, nes mane išgelbėjai
ir neleidai džiūgauti mano priešams.
Šaukiausi Tavo pagalbos, VIEŠPATIE, mano Dieve,
ir Tu mane išgydei.
VIEŠPATIE, Tu ištraukei mano gyvastį iš Šeolo,
nes su visais buvau pakeliui į kapą,
bet Tu sulaikei mane nuo mirties.
Giedokite šlovės giesmes VIEŠPAČIUI, Jo ištikimieji,
prisiminkite, koks Jis šventas, ir dėkokite Jam!
Jo įniršis tęsiasi tik akimirką, o gerumas -­ visą gyvenimą.
Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra. …….
kad giedočiau Tau be perstojo šlovės giesmę.
VIEŠPATIE, Tu mano Dievas, Tau dėkosiu per amžius!“
Psalmyno 30, 2-6.13

Taip, mano širdis linksma ir nori giedoti savo Viešpačiui visą gyvenimą. Nes Jo gerumas man tęsiasi amžinai. Kartais atrodo, kad JIS pyksta, JIS nusuka nuo manęs savo veidą. Jaučiuosi taip, lyg iš mano gyvenimo dingo saulė ir aš skęstu varge. Tuomet šaukiuosi Jo, savo Gelbėtojo, savo Išvaduotojo ir Karaliaus! Ir Jis gelbsti mane iš mano tamsybių ir beviltiškumo. Tuomet Jis vėl pripildo mano širdį ir aš galiu Jam dėkoti ir linksmai giedoti! Žvelgiant atgal į sunkiuosius momentus, galiu atpažinti, kaip JIS mane per juos pernešė. Jo įniršis iš tiesų tęsiasi tik akimirką, tačiau Jo gerumas lieka amžinai! Taip, mano širdis, dainuoja Jam, savo didžiam Karaliui! Nenutilk Jo šauktis ir nepaskęsk gelmėse, žvelk į Viešpatį ir Jo ištikimybę, giedok Jam padėkos giesmes! Nes JIS laiko Tave gyvą, ir Jo gerumas liejasi Tavo gyvenime.

Dėkoju, Jėzau, kad šiandien vėl išaušo naujas rytas, ir Tavo gerumas vėl lydės mane visą dieną. Kas vyko vakar – praėjo; šiandiena priklauso Tau! Trokštu Tave garbinti, nes esi man maloningas, ir iš visur ir visko mane išgelbėjai ir išvadavai! Tu esi mano didis Dievas, Kurį myliu!

One Reply to “Šlovinu savo Dievą!”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*