Jėzaus šeima – 2021.11.1​6​

Kas yra mano motina ir mano broliai?
Morkaus 3, 33

Kartą Jėzus pamokslavo vienuose namuose. Atėjo kaimynai, ir tolimesni kaimynai, ir netrukus ten susirinko pusė kaimo. Kai kurie stovėjo lauke prie lango, kad išgirstų Jo žodžius. Ir štai atėjo Jėzaus šeima, Jo motina, broliai ir seserys. Jie norėjo pasikalbėti su Juo. Bet nepraėjo pro minią. Tada jie pranešė Jam, kad jie lauke Jo laukia. Jėzus atsakė: Kas yra mano motina, mano broliai ir seserys? – Apžvelgęs žmones, kurie Jo klausėsi, Jis tarė: Štai čia yra mano motina, mano broliai ir seserys. Kas vykdo Dievo valią, tas yra mano brolis, sesuo ir motina.
Vakar, sekmadieniniame šlovinime žvelgiau į linksmus žmones ir pastebėjau, kaip Jėzus su pasididžiavimu sako: mano šeima! Ne tik mano liudytojai ir kareiviai, ne, mano motinos, tėvai, broliai, seserys ir vaikai! – Ir aš pastebėjau, kad čia buvo daug angelų ir jie džiaugėsi. Taip, kur Jėzų šlovinam ir garbinam, ten ir Jis yra mūsų tarpe!
Draugus galima išsirinkti, šeimos ne. Taip jau yra, kad krikščioniškoje bendruomenėje mes esam kartu su įvairiausiais žmonėmis. Draugai dažnai turi vienodus interesus ir vieni kitiems yra simpatiški. Bet šeimoje dažnai vyrauja įtampa ir nuomonių skirtumai. Tai galime ištverti, jeigu visi drauge tikime Jėzų, ir mūsų tikėjimas yra svarbiausias dalykas.
Į šeimą užgimstama. Panašiai kaip į Dievo karalystę. Per gimimą, atgimimą iš Naujo, tampi Dievo vaiku ir turi šeimą. Tu nebesi svetimas, bet priklausai šiai šeimai. Tampi Jėzaus šeimos svarbia dalimi!
Jėzus ilgisi savo šeimos! Todėl Jis viską paliko danguje, kad atpirktų sau tikinčių žmonių šeimą. Jo meilė šiai nuotakai ir šeimai yra be ribų, ir Jo ilgesys jai yra begalinis. Kada Jis sugrįš ir pasiims mus, kada mes pagaliau būsime visiškai suvienyti?

Ačiū Jėzau, aš esu Tavo šeimos dalis! Brangiai Tu mane išpirkai! Dabar aš priklausau Tau. Ačiū, kad Tu mane apsupai broliais ir seserimis! Ačiū už Tavo artumą!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*