Atleidimas – gyvenimo būdas

Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“.
Evangelija pagal Matą 18, 21 – 22

Jei mūsų „pareiga“ atleisti turėtų ribas, vadinasi, kažkada turėčiau kirsti atgal. Jeigu mane įskaudina septynis kartus, tai aštuntą kartą turėčiau nesusilaikyti. Bet laimei, taip nėra! Dievas mums parodo Savo neišsenkančią kantrybę, o tai reiškia, amžinai atleisti. JIS nepriima viso to asmeniškai, bet nuolat atleidžia nuodėmes. JIS žino visas aplinkybes, kurios atvedė prie nedorybės. Dievas myli nusidėjelį karštai ir širdingai bei gerai galvoja apie jį . – Ar mes su tais, kurie mums padaro kažką negera, elgiamės taip kaip Dievas?
Džiaugiuosi, kad atleidimas yra be ribų. Nenoriu nusidėti, bet …. Dievas žino mano mintis ir atleidžia man net ir 153 kartą. JIS pažįsta mano elgseną, kuri nevisada būna šventa ir švari. Puikybė, pavydas, keršto troškimas, mažatikystė …. JIS nuolat man atleidžia ir duoda naują šansą, ir tikisi, kad viskas bus geriau. Dievas su manimi elgiasi draugiškai, kantriai, gailestingai. Ar aš taip elgiuosi su savimi ir su kitais?
Gerai, kai aš galiu atleisti. Taip aš apsaugau savo širdį nuo apmaudo, vedančio į mirtį, nuo puikybės, kad esu geresnis nei prasikaltėliai, nuo keršto troškimo, teikiančio tik vienatvę. Žmonės, kurie nesugeba atleisti, yra nemalonūs, šalti, kerštingi, su jais sunku bendrauti.
Atleidimas turi tapti gyvenimo stiliumi, vidine laikysena prieš kitus ir prieš save. Jei sau nuolat priekaištausime, kaip pajusime evangelijos laisvę? Kaip galiu tobulinti tikėjimą Dievo tėviška meile?
Tik atleidimas išlaisvina! Tik toks gyvenimo būdas, be kartaus prieskonio, bet su džiaugsmu, ramybe ir visais gerais dalykais suteikia gyvenimui pilnatvės.

Dėkoju, Jėzau, kad padedi man nuolat atleisti. VIEŠPATIE, kartais būna sunku, bet Tu esi šalia ir suteiki man drąsos! Su Tavimi esu saugus ir niekas negali man ką nors blogo padaryti; – Tu esi VIEŠPATS, kurio žodis lemiamas. VIEŠPATIE, dėkoju, kad Tu atleidi man, mano artimiesiems ir padedi man atleisti!

One Reply to “Atleidimas – gyvenimo būdas”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*