Rytinė saulė – 2021.10.19

…. užtekės teisumo saulė
su išgydymu po jos sparnais.
Malachijo 3, 20

Taip yra žmonėms, kurie priklauso Dievui, kurie Jo bijosi ir Jį gerbia! Nuostabu, kiekvieną rytą užteka saulė, jos spinduliai persmelkia baltus debesis, paukščiai čiulba džiaugsmo giesmę, ir VIEŠPATIES teisieji šlovina Jį giesme iš visos širdies. JIS šiandien yra maloningas, Jis šiandien gailestingas, JIS yra šiandien VIEŠPATS! Aleliuja, štai vėl diena, kurią VIEŠPATS padarė, būtent mums! Džiaukimės ir linksminkimės, nes Jis yra čia!
Taip gieda daugelis Dievo vaikų jau ankstyvą rytą. Jie žino, Dievas viską laiko savo rankoje, viską, ką atneš ši diena. JIS nepareikalaus iš jų perdaug, bet visa kuo padės. Todėl jie pasitinka dieną linksmai nusiteikę: juk Jis yra čia !
O aš ryte niūrus, apatiškas? Sėdžiu čia ir žiūriu į dulkes po kojomis. Palygink Dievo šlovę su dulkėmis ant žemės; – kas didesnis, kas stipresnis?
Ne, šiandien nebūkime susirūpinę, ir darbas neturi pavirsti stresu. Mes viską atiduodame VIEŠPAČIUI, Jis rūpinasi. O mes būkime linksmi.
Šiandien VIEŠPATS išgydys mano žaizdas. Pakanka vien Jo artumo. Po Jo sparnais randu prieglobstį, kuris nuima visą skausmą. Kaip gerai Jame jaustis saugiam!

Ačiū Jėzau, Tu esi VIEŠPATS, o ne rūpesčiai, baimės ir grėsmės! Tavyje galiu jaustis lengvai ir nebūti susirūpinęs/usi, nes tu rūpiniesi manimi. Taip, aš noriu būti linksmas/a ir Tau dėkoti, mano didis Dieve ir Gelbėtojau!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*