Gabalėlis dangaus – 2021.10.0​6​

Dangūs yra VIEŠPATIES buveinė,
o žemę Jis atidavė žmonėms.
Psalmių 115, 16

Dievas sukūrė dangų ir žemę, bet žemę Jis patikėjo žmogui. Tačiau šis nenorėjo bendradarbiauti su Dievu, kad užvaldytų žemę, jis nenorėjo prieš Dievą prisiimti atsakomybės, bet nuo Dievo pasislėpė sode. Dievas leido žmogui vadovautis savo paties valia, žemė ir toliau priklausė žmogui, o Dievas pasitraukė. JIS įsikišdavo tik tada, kai žmogus to norėjo. Todėl visur matome sugedimą: mokyklose, universitetuose, psichiatrijoje, ligoninėse, daugelyje pilietinių karų, kurie dabar vyksta, ir demonstracijose, kuriose vyrauja smurtas, karuose ir gamtos katastrofose. Visur yra chaosas, kurį Dievas mielai būtų galėjęs pašalinti. Bet žmogus nenori nieko bendro turėti su Dievu. O vienas jis kuria tik chaosą.  Kaip gražu galėtų būti žemėje!
Dievas viešpatauja danguje, ir ten yra nuostabu. Pilna spalvų ir muzikos, linksma, vyrauja dėkingumas ir gera nuotaika. Visur šoka ir gieda. Visi rūpinasi vienas kitu ir myli vienas kitą be šališkumo. Nuostabu yra danguje!
Sukurkime dalelę dangaus žemėje, vietą, kur Dievas valdytų. Bus puiku! Tokioje vietoje vyrauja džiaugsmas, ramybė, meilė, gailestingumas, atleidimas, išlaisvinimas … Čia tikrai gerai!! Visur, kur Jėzus anuomet buvo žemėje, buvo prisiartinęs ir dangus. Piktosios dvasios neturėjo jokių šansų, negalavimai buvo išgydyti, skausmai pradingdavo. Kur buvo Jėzus, ten buvo grynas džiaugsmas, vyko išgydymas, Dievo šlovinimas, ten buvo toks pasaulis, koks ir turėjo būti! Ir tokį mes norime jį turėti, mūsų pasaulį: persmelktą dangumi, pripildytą džiaugsmu.
Ir Dievas nori pradėti tavimi. Tu turi būti Jo Karalystės dalimi. Jėzus nori tavyje gyventi, ir Šventoji Dievo Dvasia turi tavyje viešpatauti. Tuomet tavo širdyje švies šviesa ir viešpataus džiaugsmas. Ir tada tavo aplinka taps gabalėliu dangaus. Ir kai tu susitiksi su kitais krikščionimis, tai dangus bus jaučiamas dar intensyviau. Bus giedama ir juokiamasi! Taip, kur Jėzus yra VIEŠPATS, ten yra nuostabu!!
Sukurkime šiandien dar daugiau dangaus, dar truputį išplėskime ribas. Šypsokimės žmonėms! Neškime truputėlį jų naštas! Darykime tai, ką Jėzus darytų! Taip, sukurkime čia šiandien gabalėlį dangaus! Su Jėzaus pagalba tikrai pasiseks!

Ačiū Jėzau, ten, kur esi Tu, ten yra džiaugsmas, ten yra išgydymas ir išlaisvinimas! Tu esi nuostabus VIEŠPATS ir aš noriu šiandien padėti statyti Tavo Karalystę. Padėk man, VIEŠPATIE!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*