Dievo slėpiniai

Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota.
Evangelija pagal Matą 13, 11

Dievas turi daug slėpinių! Išlieka paslaptimi, kaip JIS žemę valdo, kaip JIS viską sukūrė, kaip JIS mumyse veikia, kaip bus ten, danguje… Bet pats didžiausias slėpinys tai JIS pats. Kaip JIS atrodo? Koks JIS yra? Kaip yra JO akivaizdoje priešais JO sostą?
Jėzus mielai mums atsiskleidžia, jei tik mes to norime. Biblijoje užrašyta daug dalykų apie Dievą, su kuriais mes susipažįstame, jei skaitome Šventą Raštą. JIS nori mums atsiskleisti, jei tik mes randame laiko tylumoje pabendrauti su JUO ir pasimelsti. JIS yra šlovingoje Jėzaus bendruomenėje ir veikia. Su juo galima susipažinti ir daug apie JĮ sužinoti. Ir Dievo bei Jėzaus pažinime nebus galo. Mes galime visą gyvenimą stengtis JĮ suprasti, bet taip iki galo ir nesuvoksime. Tai nuostabi ir be galo įdomi kelionė!
Kai kurie žmonės yra nusistatę prieš Dievą. Jie nenori nieko apie Jį girdėti ir viskas, kas susiję su Dievu, jiems kelia juoką. Jiems visiškai pakanka to pasaulio, kurį jie mato. Jei ir įvyksta tikras stebuklas, jie aiškina tai atsitiktinumu. Šie žmonės turi užkietėjusias širdis. Jėzui, kuris atidavė savo gyvybę už juos, labai skaudu tai matyti. Bet Jo Dvasia gali šitas kietas širdis suminkštinti ir mūsų maldos gali daryti stebuklus.
Leiskimės giliau į Dievo slėpinius! Tada Dievo buvimas vis labiau bus matomas mūsų gyvenimuose. Kuo daugiau mes suprasime ir matysime, kuo giliau Dievo pasaulis į mus įsiskverbs, tuo labiau mes į viską žiūrėsime iš Dievo perspektyvos. Mūsų gyvenimai taps prasmingesni, nukreipti į Jį. Mes džiaugsimės labiau gyvenimu, nes visur matysime Viešpaties veikimą. Mes turėsime daugiau vilties ir drąsos; mes turėsime Jo paguodą; Jo džiaugsmas ir Jo ramybė viešpataus mumyse.

Jėzau, aš noriu daugiau Tave pažinti! Tu ne tas Dievas, kuris slėpiesi nuo manęs. Tu nori save apreikšti. Dėkoju, kad man atsiskleidi. Aš noriu vis daugiau Tave pažinti ir panašėti į Tave. Tu esi nuostabus Dievas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*