JIS vėl ateis – 2021.09.1​5​

Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis, net ir tie, kurie Jį perdūrė.
Apreiškimas Jonui 1, 7

…. ir dėl Jo raudos visos žemės giminės.
Tai antra didelė tema Apreiškimų knygoje. Pirmiausia Jėzaus, Atpirkėjo, šlovinimas. O tada Kristaus sugrįžimas. Apreiškimų knyga parašyta ne tam, kad įvarytų mums baimės, bet kad pašlovintų Jėzų ir mus padrąsintų; – mūsų viltis išsipildys!
Kiekviena akis Jį pamatys…. Tai reiškia, tau nereikia bijoti, kad tu pramiegosi Jėzaus sugrįžimą ar kažkaip praleisi. JIS ateis su debesimis, matomas visame pasaulyje. Atpirkėjas, išaukštintas VIEŠPATS pasiims savo mylimą nuotaką! JIS ilgisi nuotakos, apvalytos, papuoštos bažnyčios, kuri Juo pasitiki ir gerbia.
Visi, kurie Jį perdūrė: tai galioja mums. Nes dėl mūsų Jėzus kabojo ant kryžiaus. Dėl mūsų piktadarysčių Jis mirė. Kiekviena nuodėmė yra kaip peilis, kuriuo į Jį duriama. Bet Jis atleidžia, jei mes prašome ir norime tobulėti. Jo meilė yra stipresnė už mirtį!
Ir tai galioja visiems, kurie netiki Jėzumi, kurie Jį smerkia ir iš Jo tyčiojasi. Ar tai ne išpuikimas, kad žmonės vis dar viską geriau žino nei Dievas? Ir todėl negalime sutramdyti karo, neįstengiame įveikti nedidelės pandemijos ir bado, pilnai išspręsti klimato kaitos…. Visur dideliu mastu žmogaus neįveikimas. Ar mes norime šaipytis iš Dievo?
Tautos dejuos ir raudos, kai jos staiga suvoks tiesą apie Jėzų Kristų. Tačiau jau bus per vėlu. Ištisais metais Jėzus šaukė žmones pas save, ir štai bus pabaiga. Prarasta amžinybė yra labai rimtas reikalas. Melskime už savo šeimas, draugus ir darbo kolegas bei kaimynus! Neškime žmonėms Evangeliją apie atpirkimą per Jėzų! Laikas artėja į pabaigą! Pabuskite!!

Jėzau, aš džiaugsiuosi, kai Tu pagaliau sugrįši! Tuomet pasibaigs visi kentėjimai ir neteisybė. Tuomet galėsime taip gyventi, kaip Tu pradžioje buvai sugalvojęs. Ir mes galėsime Tave matyti ir paliesti. Bus nuostabu!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*