Stiprus pasveikinimas – 2021.09.1​1​

Jonas septynioms Azijos Bažnyčioms: malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo septynių dvasių, esančių priešais jo sostą, ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo, mirusiųjų pirmagimio, žemės karalių valdovo. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, ­ jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen.
Apreiškimas Jonui 1, 4 – 6

Jonas sveikina septynias Azijos bendruomenes. Septyni yra tobulumo, vientisumo ir išbaigtumo skaičius; – čia visos Jėzaus bendruomenės turimos omenyje. Net ir kalbant apie septynias dvasias, omenyje turima Šventoji Dvasia.
Taigi sutrumpintai gautųsi: Jonas visoms Jėzaus bendruomenėms: malonė ir ramybė jums nuo JO, Kūrėjo, nuo Šventosios Dvasios ir Jėzaus Kristaus. – Skamba kur kas paprasčiau, tiesa? Kai kurie žmonės taip gerbia apreiškimo knygą, kad mieliau jos net neskaito. Reikia padaryti ją paprastesne. Nes nebedaug liko laiko, kol viskas išsipildys. Mums reikia šituos dalykus suprasti!
Jėzus yra apreiškimo knygos centras. Dėl to ši didžioji gyriaus giesmė Jėzui sutinkama jau pačioje knygos pradžioje. JIS yra visatos centras, JIS yra mūsų tikėjimo centras bei krikščionių ir visos žemės istorijos tikslas. Net šioje gyriaus giesmėje Jėzui savaime vyksta JO darbas su mumis: JIS atpirko mus bei padarė mus kunigais ir karaliais. Toks žmogaus įvertinimas niekur kitur neegzistuoja, tik pas Jėzų.
Iš tiesų mes esame nusidėjėliai, kaltieji Dievo akivaizdoje. Ar kuris nors yra toks šventas, teisus ir tyras, koks turėtų būti prieš Dievą? Ne, mes visi užsitarnavome pragaro. Tačiau Jėzus atpirko mūsų nuodėmes, kaltes ant kryžiaus, visą naštą užsikrovė sau, netgi mirtį ir pragarą. JIS prisiėmė bausmę. Ir tada dar padaro mus, malone apipiltus nusidėjėlius, karaliais ir kunigais prieš Dievą! Kaipgi galima kažką tokio suvokti! Tik meilė šitai padaro įmanoma! Tikrai, Jėzus mus tikrai be galo myli!
Ir būtent apie šią bendrystę, apie Jėzaus bendrystę su mumis, ir kalbama apreiškimo knygoje. Tam, kad mus paruoštų ir kad numalšintų baimę, būtent tam yra parašyta ši knyga.

Dėkoju, Jėzau, Tu esi tikrasis Viešpats virš nuodėmės, pragaro, mirties ir velnio. Taip pat ir virš visko čia, žemėje, virš ligos, kančių, sielvarto bei alkio. Tu esi karalių Karalius! Dėkoju, kad mane atpirkai, kad gali mane panaudoti, kad saugai mane ir kad esu Tavyje visiškai saugus!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*