Jėzus yra Nugalėtojas

Skelbsiu tavo didybę, VIEŠPATIE, nes mane išgelbėjai
ir neleidai džiūgauti mano priešams.
Šaukiausi tavo pagalbos, VIEŠPATIE, mano Dieve,
ir tu mane išgydei.
VIEŠPATIE, tu ištraukei mano gyvastį iš Šeolo,
nes su visais buvau pakeliui į kapą,
bet tu sulaikei mane nuo mirties.
Giedokite šlovės giesmes VIEŠPAČIUI, jo ištikimieji,
prisiminkite, koks jis šventas, ir dėkokite jam!
Psalmynas 30, 1 – 5

Aleliuja, mūsų Dievas yra VIEŠPATS! JIS parodo mums kelią, yra galingųjų Karalius, Jo žodis visada paskutinis ir viešpatauja mumyse!!
Šiandien ryte prisiminiau, kaip dažnai Dievas man suteikė pagalbą ir padėjo kitiems. Ką reiškia šiandieninės mano problemos? Esu įsitikinęs, JIS gali tuoj pat jas išspręsti. Aš galiu būti kantrus, jei JIS kiek užtrunka man padėdamas. JIS yra Viešpats ir Jo žodis lemiamas. Pasitikiu Dievu, nes JIS trokšta man tik gero.
JIS net ištraukė mane ir kitus iš būrio pasmerktųjų mirčiai, bei dovanojo gyvenimą. Net mirtis yra silpnesnė už mūsų VIEŠPATĮ Jėzų.
Kiek kartų mes netekę vilties gulėdavome ligos patale, tačiau VIEŠPATS išgydė mus! JIS davė mums naują viltį ir pašaukimą.
Kaip dažnai aš buvau engiamas ir beveik nugalėtas priešų. Tačiau Dievas išlaisvino mane, išplėšė iš priešo rankų, lydėjo per gyvenimą ir pastatė ant tvirtos uolos. JIS yra mano galingoji apsauga.
Kai prisimenu visus šituos gerus Dievo darbus, pradedu Jį šlovinti ir garbinti. Širdyje tampa taip lengva ir gera, nes JIS yra mano galingasis Padėjėjas. Taip, padėka suglumina priešą. Garbinimas pakylėja!

Taip, Tėve, trokštu garbinti ir šlovinti Tave už gerumą ir gailestingumą! Tu suteiki man Savo pagalbą, todėl jaučiuosi tvirtas bei apsaugotas. Kaip gerai, kad Tu esi! Tau galiu patikėti savo gyvenimą ir visą kitą, tad man nereikia bereikalingai tuo rūpintis. Ne, aš noriu būti laisvas Tave šlovindamas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*