Tik po du! – 2021.09.0​5​

Jėzus pasišaukė pas save dvylika, ėmė juos siuntinėti po du.
Evangelija pagal Morkų 6, 7

Dar kūrimo istorijoje kalbama, kad nėra gerai, kai žmogus yra vienas. Dėl to Dievas Adomui sukūrė Ievą. Abu kartu jie yra Dievo atvaizdas; – vienam reikia kito.
Paulius niekada nevykdavo į keliones vienas. Jis nuolat turėjo bendražygių. Jėzus jau pačioje Savo tarnystės pradžioje išsirinko 12 mokinių; – JIS taip pat nebuvo vienas.
Šiandien tiek daug krikščionių gyvena vieni, neturėdami bendrystės su kitais krikščionimis. Susitinkama mišiose, galbūt dar namų- ir maldos grupelėse, tačiau privačiai būnama vienumoje, niekam neleidžiama pažvelgti vidun.
Dievas sako, kad tai nėra gerai!
Keletą metų lankiau vieną Biblijos ratelį. Jo nariai kartą per savaitę susitikdavo dviese intymiai bendrystei. Ką per savaitę kalbėjo Dievas? Kaip sekasi gyvenime? Apie tai buvo susitarta tylėti, apie tai nebuvo pasakojama toliau. Tačiau tai buvo didžiulė pagalba – šitas bendras problemų bei naštos nešimas.
Vienas geras pažįstamas turėjo puikios patirties dvinarystėje. Ten jie galėdavo išsikalbėti apie viską, kas juos neramindavo. Ir melstis kartu. Tai jiems suteikdavo didžiulį palengvėjimą, nors pradžioje ir kildavo nemenkų sunkumų atsiverti.
Taip pat ir per išpažintį yra būtina, kad vienas pasakotų, o kitas klausytų bei pažadėtų atleidimą. Tokiu atveju Dievas labai laimina.
Vienas būdamas pasiklysti savo mintyse. Kai kurie mato save kaip ypatinguosius, išrinktuosius dideliems dalykams ir praleidžia faktus. Jie nesileidžia koreguojami. Kiti puoselėja savo nuodėmes, nes jų niekas iš bendruomenės nepastebi. Sekmadieniais džiaugsmingas veidas, o kasdienybėje vyrauja nuodėmė. Prastai.
Dievas priėmė mus į Savo kaimenę, mes teesame avelės, kaip ir daugelis kitų. Ir tik kaimenėje esame apsaugoti ir galime atlikti tarnystę Dievui. Turėtume vienas kito klausytis, vienas kitą gerbti, remti ir kartu žengti. Vienas tiesiog pargriūsi.

Dėkoju, Jėzau, Tu esi su manim! Ir davei man brolius bei seseris pašonėn, kad jie mane saugotų, stiprintų, man padėtų ir aš juos mylėčiau. Tai Tavo vaikai! Man reikia daug nuolankumo bei kantrybės, tiek, kiek Tu jos turi. – Dėkoju už brolius ir seseris!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*