Jėzus/Marija – 2021.08.​30​

Pamatęs stovinčius savo motiną ir mokinį, kurį mylėjo, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!​” Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
Evangelija pagal Joną 19, 26f.

Šis aktas po kryžiumi laikomas Marijos kulto pagrindimu. Marija tampa tikinčiųjų motina.
Bažnyčiose dėl Marijos vyksta didžiulė diskusija. Ir kai atidžiau pasiklausau, pastebiu, kaip labai žmonės sau trokšta motinos. Ją atranda Marijoje. Taip šis Marijos kultas atitinka žmogiškuosius poreikius. Tačiau kalbant grynai teologiškai, tik turint labai daug fantazijos iš šitos eilutės galima išvystyti Marijos kultą. Kultas atsirado gana lėtai, ankstyvojoje bažnyčioje jo nebuvo, ir nieko panašaus nebuvo žinoma Pauliui, Jonui, Petrui ir Jokūbui.
Kadangi Marija yra ideali motina ir gali mus užstoti prieš Dievą, visi įsikimba į Mariją. Ji jiems reiškia viską.
Biblija moko, kad Jėzus yra tikėjimo centras ir tik jis vienas yra kelias pas Dievą. Tik jis vienas ir niekas kitas. Dėl to vyksta kova – Jėzus ar Marija – abiejų negali garbinti.
Kai Dievas kūrė žmogų, jis padarė jį tokį, kokiu yra Dievas – Savo veidrodiniu atspindžiu, vienodai jis sukūrė tiek vyrą, tiek moterį. Pagal savo esmę Dievas yra abu, JIS turi kartu tiek vyriškų, tiek moteriškų savybių, kurias JIS atskirai suteikė vyrui ir moteriai. Dėl to mes Dieve ir randame daugelį savybių, kurias galima pavadinti motiniškomis. Ir kuomet aš skaitau apie Jėzų Evangelijose, suprantu, kad ir Jėzus stovi aukščiau šito vyro/moters skirstymo. Ir todėl iš JO galiu sulaukti visko, ko tik tikiuosi iš Marijos: paguodos, padrąsinimo, užtarimo, atleidimo, išgelbėjimo, meilės, priėmimo, šilumos, gerumo.
Kuomet meldžiatės pakeiskite Marijos vardą Jėzaus vardu. Dievas tuo džiaugsis, nes šlovinamas vienatinis JO sūnus. Džiaugsis ir Marija, nes ji yra labai labai nuolanki moteris, kuri nenori jokios garbės sau, o visą šlovę trokšta atiduoti Sūnui.
Jeigu mums kyla labai stiprių prieštaravimų, reikalinga malda, kad galėtume pažinti Dievo tiesą.
Tikrai, Dievas turi nuspręsti, kuris tikėjimas yra teisingas. O ne bažnyčia, ne kaimynai ir giminaičiai, ne tradicijos ir pamaldžios istorijos, bet pats Dievas. JIS nuves tave į tiesą, jeigu tik tu paprašysi jo atvira ir sąžininga širdimi.
Taip pat galime skaityti Bibliją, Evangelijas, kurios kalba apie jėzaus gyvenimą. Taip mes su juo susipažįstame. Jeigu mes visa tai skaitysime su besimeldžiančia ir klausiančia širdimi, tai Dievas duos atsakymus.

Dėkoju, Tėve danguje! Tu nori, kad mes gyventume! Tu esi draugiškas ir geras mums! Meldžiu, nukreipk mus į tiesą, net ir šiuo klausimu! Laukiu tavo sprendimo ir atsakymo. Dėkoju, kad tu mane myli.

PS: Mes mielai už tave pasimelsime, jeigu tau kyla sunkumų Marijos/Jėzaus klausimu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*