Svetimi dievai – 2021.08.0​3​

Kurie svetimus dievus sekioja, turi kentėti daug skausmų.
Aš kraujo aukų jiems neaukosiu.
mano lūpos neištars jų vardo.
Psalmių 16,  4

Yra žmonių, kurie anksčiau buvo degantys krikščionys. Jie patyrė Jėzų, patyrė atleidimą, išlaisvinimą. Jie patyrė stebuklą ir išgydymą. Jie patyrė ramybę, džiaugsmą, gyvenimo prasmę, viltį ir išlaisvinimą iš priklausomybių. Bet vėliau atsirado susvetimėjimas Jėzui. Ir jie dabar seka kitus dievus. Jie kalba apie Jėzų, bet yra praradę ryšį su Juo. O Jėzus stovi čia pat, žvelgia į juos, ir Jo akyse ašara: mano vaikai! – šaukia Jis, – kur jūs norit eiti?? Jūs gi žinote, kaip su jumis buvo anksčiau! Ar norit grįžti į seną gyvenimą??
Tačiau kažkaip jie vėl pakliuvo į seną gyvenimą. Gali būti, kad pinigai tapo perdaug svarbūs. Ar draugai plačiai šventė, su alkoholiu ir mergaitėmis ir viskuo, kas su tuo susiję. Ar jie kažkaip kitaip atkrito į savo įprotį ar nuodėmę ir neturi vilties, kad Jėzus juos ir vėl ištrauks, nes patys yra kalti. Velnias mus nori įtikinti beviltiškumu, parodo mums mūsų nesėkmę per padidinimo stiklą ir kalba taip, lyg būtų neįmanoma sugrįžti prie Dievo. – Koks melagis!!
Mes krikščionys turime būti tvirtai apsisprendę, labai glaudžiai įsikibti į Jėzų. Ir mes turime išnaudoti kiekvieną galimybę šį santykį su Juo pagilinti; – per Biblijos skaitymą, Evangelijų skaitymą, tai yra Jėzaus gyvenimo aprašymus, per maldą, meditaciją apie Jėzų, bendravimą su broliais ir seserimis, video ir pamokslais apie Jėzų …. Yra daug pagalbinių priemonių, kaip palaikyti kontaktą su Jėzumi!
Velnias yra labai gudrus, jis žino, kaip gali krikščionis pastumti į atkritimą. Ir jeigu tu kritai, tai jis nori pašalinti iš tavęs bet kokią viltį, kad Dievas gali dar kartą tau atleisti. Bet Jėzus tai daro!  JIS pažadėjo atleisti tavo nuodėmę, neįveikimą ir atkritimą vakar dienos, šiandien ir net rytojaus dienos. JIS laukia tavęs, kada tu pagaliau pasiryši šauktis Jo vardo ir Juo vėl pasitikėsi. JIS mato, kaip tu kenti skausmą su šiais svetimais dievais, kuriais seki. Jam pačiam skauda, nes Jis taip tave myli! Dabar grįžk greičiau prie Jo širdies, Jis laukia!!

Ačiū Jėzau, Tavo atleidimas tikrai neturi ribų! Ačiū, kad mano neįveikimas nesudaro Tau problemos! Ačiū, kad galiu vėl ateiti prie Tavo širdies, kiekvieną dieną naujai, lyg nieko nebūtų!  Tu esi ypatingas! Ačiū!!

Paskutinė psalmės 16, 11 eilutė yra apreiškimas mums šiai dienai:

“Tu parodysi man gyvenimo kelią,
Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė,
Tavo dešinėje – malonumai per amžius.”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*