Tyras ir ne  –  2021.06.12

Jėzus sako:
Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.
Evangelija pagal Matą 15, 11

Fariziejai skundžiasi, kad mokiniai nesilaiko kiekvieno įsakymo. Vis dėlto Jėzus kaltina juos, kad jie patys pažeidė Dievo įsakymą dėl savo senojo religinio papročio. Ir JIS kalba pranašo Izaijo žodžiais: „Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs“. Taip yra ir iki šių dienų: Bandome laikytis smulkių tradicijų bei ritualų tam, kad priartėtume prie Dievo arba būtume patrauklūs Dievui. Tačiau nepastebime didelių dalykų. Širdis nutolusi nuo Dievo, JĮ garbiname tik išoriškai, pamaldžiais žodžiais, ritualais arba tradicijomis. Mūsų širdyse negyvena gyvasis Dievas, o tik mūsų didelis, storas aš arba Dievo imitacija.

Čia yra kaip su šaltiniu. Jeigu šaltinis nuodingas, tai ir vanduo, kuris iš jo trykšta, yra nuodingas. Jeigu šaltinis yra skaidrus ir tyras, tai ir vanduo, trykštantis iš jo, bus teikiantis gyvybę. – Mūsų širdis yra toks šaltinis: ar pikti žodžiai ir mintys kyla iš mūsų širdies? Ar iš mūsų širdies kyla gyvenimo žodžiai, geros mintys bei veiksmai? Kas pripildo mūsų širdį: mūsų pačių aš? Ideologija? religinė tradicija? Ar Šventoji Dievo Dvasia? Ar Jėzus yra mūsų širdžių karalius?

Tada JIS išvalo šaltinį ir mes kalbame gerus žodžius, tokius, kurie augina kitus žmones; mes galvojame geras mintis, tokias, kurios dėl mūsų tyrumo yra švarios; mes tiesiog darome gerus darbus, to net nepastebėdami. JIS įtakoja mus, perima mūsų mintis, veiksmus ir jausmus, ir mes atspindime Viešpatį.

Jėzus sako, kas patenka į mus, eina į pilvą ir išmetama lauk. Tačiau, kas išeina iš mūsų burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų prieš Dievą. Vagystės, pavydas, žmogžudystė, svetimavimas, ištvirkavimas ir šmeižtas. Visa tai suteršia mus, – tačiau neteisingai atliktas išorinis ritualas mūsų tikrai nesuteršia.

Meldžiu, Jėzau, ateik į mano širdį ir nuvalyk mane! Atleisk už mano piktas mintis ir pripildyk mane Savo Šventąja Dvasia! Tu turi gyventi mano širdyje ir valdyti, o ne manasis storas, tingus aš. Ateik, nuplauk mane!!

Paaiškinimas:
– Mokiniai prieš valgį nenusiplovė rankų, kaip kad parašyta Mozės įsakyme.
– Vaikai iš tikrųjų turėtų pasirūpinti savo tėvais senatvėje. Vis dėlto jeigu kas nori savo turtą po mirties paaukoti šventyklai, tam nebereikia rūpintis tėvais. Tas gali pats sau viskuo mėgautis iki mirties. Nebloga sistema egoistams bei religijai. Taip pat bažnyčia ir kai kurie pastoriai šiandien labai rūpinasi vienišais seneliais, o vėliau paveldėja jų turtą.

2 Replies to “Tyras ir ne  –  2021.06.12”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*