Tėvas  – 2021.06.08

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią VIEŠPATS Dievas tau duoda.
Išėjimo, 2 Mozės 20, 12

Į šį įsakymą, ketvirtą iš dešimties Dievo įsakymų, dažnai nežiūrima pakankamai rimtai. O jis Dievui toks svarbus! JIS žino, kuo jis mums yra geras.
Sekmadienį čia Lietuvoje buvo tėvo diena, ir mano abu mažyliai mane pasveikino ir įteikė mažą dovanėlę. Aš labai apsidžiaugiau! Toks gražus ačiū už visas pastangas! Ir suprask: mes neužmiršome, kas tu mums esi. Taip, tai suteikia džiaugsmą! Įsivaizduok, jei tavo gimtadienį užmiršo, nes jis niekam nėra svarbus. Tuomet pasijuntama labai nereikalingu/a ….
Dievas nori, kad mes kreiptume į tėvus dėmesį ir juos gerbtume. JIS nenubrėžia jokių sąlygų. JIS žino, kad tėvai daro klaidas. Ir mes turime jas atleisti. JIS žino, tėvai kartais mums padarydavo pikta; – ir tai mes turime atleisti. Mes turime galvoti tik apie gera, nors to ir nebūtų daug. Nes taip, kaip elgiamės su tėvu ir motina, taip elgiamės ir su Dievu, Tėvu. Ar mums trūksta dėkingumo? Rūstaujame ant Dievo? Negalime atrasti jokio pasitikėjimo Juo? Ar mums sunku Jį mylėti? Galbūt matome Jame vien tik teisėją? Tuomet turime pasirūpinti savo santykiais su tėvais. Čia nėra tvarkoje. Atleiskime sąmoningai ir prašykime Dievo meilės savo tėvams, nors jie jau būtų ir mirę. Prašykime Dievo išgydymo dėl neteisingos mūsų reakcijos, kad mes ir toliau visą gyvenimą panašiai nereaguotume. Visų pirma nesielkime blogai su savo vaikais, bet mokykimės iš tėvų klaidų ir auklėkime juos meile, gerumu ir visu rimtumu, kad taptų atsakingais žmonėmis. Aš dažnai matau, kad vaikai su savo tėvais elgiasi panašiai, kaip tėvai su savo tėvais. Ir kai kuriems tai būtų visiškai nepageidaujama. Deja istorija pasikartoja.
Elkis prašau su dangiškuoju Tėvu taip, kaip tu norėtum, kad vaikai su tavimi elgtųsi. Ar norėtumei, kad jie tavimi pasitikėtų? Aišku, ir Dievas taip pat norėtų, kad tu Juo pasitikėtum! JIS taip pat norėtų, kad tu Jam būtum dėkingas/a už tai, ką Jis dėl tavęs daro. JIS norėtų nuoširdžių, gerų, artimų, draugiškų santykių su tavimi.

Ačiū, mano Tėve danguje! Kaip gerai, kad aš galėjau atleisti tėvams, su Tavo pagalba. O dabar aš juos myliu! Anksčiau tuo niekuomet nebūčiau patikėjęs, bet dabar taip yra. Ačiū, kad Tu visur padedi, kai mes norime vaikščioti Tavo keliais!

Ačiū visiems tėčiams, kurie aprūpina savo šeimą ir kuria jai namų židinį. Ačiū visiems tėčiams, kurie išplaukia į jūrą ar yra tolimųjų reisų vairuotojai ir todėl retai gali būti namuose, nors jie mielai ten būtų. Ačiū už visas aukas, kurias paaukoja tėčiai dėl savo vaikų ir šeimų! Ačiū už visą atjautą ir sunkumų kartu išgyvenimą, kai vaikai auga, suserga ar nueina klaidingais keliais. Tėčiai, jūs esate svarbūs! VIEŠPATS telaimina jus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*