Ramybe

Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!
Jono 16,33

Kartais vienu metu užgriūva daugelis dalykų, kad vos yra laiko įkvėpti. Kartais sugenda vienu metu vos ne viskas iš eilės, kad vos spėjama remontuoti. O kartais dėl kažkokio mažmožio visi taip apninka vieną, kad nėra kada net pusryčiauti. Tuomet įsivyrauja chaosas. (Atleiskite, vakar nebuvo interneto ir tai truks iki pirmadienio, kol viskas bus pilnai sutvarkyta).
Šiame karštligiškame įkarštyje būtent ši eilutė atkreipia į save dėmesį, ir aš ją aiškiai matau prieš akis. Taip, JAME esu saugus. Gali vykti viskas ne taip, kaip reikia, bet, nepaisant to, JIS vis tiek lieka VIEŠPAČIU. JAME aš surandu ramybę, nors ir toliau vyrauja stresas. Bet juk JIS yra čia! JIS laiko mane už rankos. JIS gali viską tuoj pat sustabdyti, jei JAM tai atrodys reikalinga.
Jėzus čia, žemėje, taip pat patyrė daug „priespaudos“. Vieną kartą vidudienį JIS buvo prie šulinio, buvo pavargęs ir ištroškęs. Tačiau viena moteris norėjo su Juo pakalbėti. Kitą kartą JIS ilgai pamokslavo ir norėjo jau baigti, tačiau dar atėjo motinos su savo mažais vaikais, kurie, aišku, nebuvo tokie tylūs. Jos norėjo, kad JIS palaimintų jų mažuosius! Vieną kartą, kai Jo draugui Jonui buvo įvykdyta mirties bausmė, JIS norėjo pabūti vienas. Bet minia JĮ surado, ir JIS pamokslavo toliau, gydė ir drąsino. Tačiau Jo gyvenimas nebuvo įtakojamas aplinkybių, JIS buvo jų VIEŠPATS. Nes visame kame JIS matė dangiškojo Tėvo veikimą. Šiame pasitikėjime JIS buvo visiškai saugus ir tvirtas. Kai JIS norėjo atlikti svarbią misiją kitoje ežero pusėje, priešas pasiuntė galingą audrą. Atrodė, valtis tuoj apvirs, tačiau Jėzus toliau miegojo kitame valties gale. Kai mokiniai jį pažadino, JIS priekaištavo jiems: kodėl jūs tokie bailūs? Priešas negalėjo Jam nieko padaryti, nes pats Dievas JĮ saugojo.
Taip, čia mes turime daug priespaudos, bet viena yra aišku: JIS yra visada ir visur VIEŠPATS! JAME galiu visada išlikti saugus.

Ačiū, Jėzau, įsikibęs Tavo rankos esu saugus, nors aplinkui audra, žaibuoja ir griaudžia. Tu esi mano VIEŠPATS ir su Tavimi galiu eiti per ugnį ir vandenį! Tu paruošei man kelią!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*