Gyvoji bažnyčia  –  2021.06.02

Jėzus klausia:
Kas yra mano motina ir kas yra mano broliai?
Mato 12, 48


Jėzus buvo namuose ir kalbėjosi su žmonėmis. Lauke prie namo stovėjo Jo motina ir Jo broliai ir norėjo su Juo pasikalbėti.  Kažkas pasakė tai Jėzui. JIS atsakė jam: „Kas yra mano motina, ir kas yra mano broliai? Ir, ištiesęs ranką į savo mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra mano brolis ir sesuo, ir motina“.
Bažnyčia, Jėzaus bendruomenė nėra konkreti vieta. Ji nėra pastatas iš akmens. Ji nėra organizacija ar denominacija. Ji žmogiškai nesuvokiama, neturi narių sąrašo ir neįveda jokių mokesčių. Ji neturi centrinio valdymo, tik ganytojus. Ji yra visur, visame pasaulyje.
Kaip mažai tuometinė šventykla galėjo „sutalpinti“, suvokti Dievą, lygiai taip mažai gali šiandieninė bažnyčia „sutalpinti“ Jėzų. JIS daug didesnis. Ir jei bažnyčia eina savo keliais ir neleidžia Jam būti VIEŠPAČIU, tai Jis tuomet stato sau naują bendruomenę. Kur teologija ir pavargę, drungni krikščionys yra užmigę, ten Jis pakelia naują kartą žmonių ir daugiau nesirūpina senąja, kuri toliau nenori keistis. JIS yra daugiau nei pastatas iš akmens, nei altorius ir liturgija, nei ritualai ir pamaldžios patarlės! JIS yra gyvenimas, Jis veikia, kaip nori, Jis atgaivina, kas atrodo negyva, Jis valdo ten, kur žmonės Jo klauso.
Todėl leiskite jums pasakyti: tradicija be naujo gyvenimo yra negyva. Bažnyčia be gyvo santykio su VIEŠPAČIU yra mirusi. Organizacija, kuri valdo, užuot tarnavusi, yra negyva. Nėra bažnyčios kaip įstaigos, kur žmonės turi tarnybines pareigas, atitinkančias jų universitetinį išsilavinimą. Yra tik gyva Jėzaus bažnyčia-bendruomenė, kurios neišlaiko jokia didelė organizacija, ir jai nereikia tokios, nes Šventoji Dvasia ją veda ir tvarko.
Jėzus nenori, kad mes tikėtume vienintele bažnytine organizacija ir prie jos prisirištume. JIS nori, kad mes būtume gyvaisiais nariais Jo bažnyčioje.
Tu esi nariu Jo šeimoje, bendruomenėje, jeigu Tu eini Jo keliais ir priklausai Jam. Kaip dangaus karalystės, Dievo karalystės pilietis, tu esi Jo šeimos narys.
Sekmadienį po šventinio susirinkimo kepėme grilyje dėšreles ir su daugeliu gerai pasikalbėjome. Buvo daug tokių, kurie pirmą kartą atvyko Dievo garbinimui. Ir jie gerai jautėsi bendruomenėje, tarsi jie visada čia priklausytų, tarsi jau būtų didelės Dievo šeimos dalimi. Taip, bažnyčia yra kaip šeima, kaip namai daugeliui, kurie yra atskirti. JIS yra čia, mūsų tarpe. Ir tai labai, labai gražu. JIS gerai jaučiasi pas mus, nors mes ne viską gerai suvokiame ir su viskuo susidorojame, bet JIS myli mus iš širdies. Jo buvimas mus taip gerai nuteikia!

Ačiū Jėzau, Tu esi čia! Su Tavimi mes jaučiamės gerai ir saugiai. Ačiū už šią šeimą, kuriai aš priklausau!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*