Apie teisimą  – 2021.05.11

Jėzus sako kalno pamoksle:
Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami!
Mato 7, 1

“Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui: leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy! Pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies.“

Mes galime ir turime įvertinti brolius ir seseris, bet su atsargumu. Mes neturime smerkti ir teisti. Tačiau mes darome tai itin mielai! Viskas, apie ką mes neturime jokio supratimo, yra bent jau klaidinga. Visi, kurie turi kitokią nuomonę apie Biblijos eilutę, turbūt yra visai netikintys. Visi, kurie turi kitokį skonį ir pomėgius, nėra normalūs žmonės. Visi, kurie kažką daro, ką mes laikome nuodėme, jau yra nuteisti. Mes mąstome labai apibendrintai, ribotai, vienpusiškai, fiksuotai. Kaip kartą išmokome, taip turi visam laikui ir pasilikti.
Tačiau Jėzus perspėja mus dėl tokio lengvo mąstymo! JIS vienintelis pažįsta širdis ir žino visus motyvus ir priežastis. JIS dažnai dar turi kantrybės ir užuojautos, kai mes jau teisiame.
Kai mums atsitiko kažkas bloga, dažnai smerkiame piktadarį. Ir kadangi tai gyvenime vyksta dažnai, tai mes turime ištisą sąrašą žmonių, kurie padarė mums pikta. Tuomet, kai turime laiko, sėdime ir galvojame apie šiuos dalykus ir linkime šiems žmonėms blogo. Mes nesuprantame kaip tai galėjo įvykti ir smerkiame kaltąjį. Tada mūsų viduje pamažu atsiranda kartėlis, nes mintys yra visada vienodos, ir mumyse nevyksta joks išgijimas. Mes tampame nepatikliais ir dažnai pilnais savigailos. Pamažu izoliuojamės. Ir dar blogiau, mes išpuikstame, tampame išdidžiais ir patenkintais savimi. Esame bent jau geresni negu kiti. Jeigu šis užburtas ratas nepasibaigia, tai mus užvaldo vienišumas, kartėlis, depresijos ir kaltinimai.
Jėzus turi vaistų: atleidimas. Tai sprendimas, išeinantis iš mūsų, valingas sprendimas. Ir to turime laikytis, kai priešas mums vėl primena visą blogį. Jei nesugebėsime viešpatauti šiems kaltinimams, tai turime rasti partnerį ir su juo kartu melstis, kad užburtas velnio ratas liautųsi. Taip, mums kartais reikia pagalbos.
Man labai padėjo, kai aš suvokiau, jog Jėzus ir šiose blogose situacijose, puolimuose, avarijose ir visame kame buvo kartu. JIS ne tik leido viskam vykti, bet tai įeina į Jo planą. Tik mes ne visada suprantame, bet Jis būtų tikrai sutrukdęs, jeigu tai būtų pridarę nuostolių. Man padėjo tai, kad JIS visada ir visur yra VIEŠPATS, kuris stovi virš visų šių dalykų.

Jėzau, aš atidaviau Tau savo kartėlį. Tu atleidai ir Tu nori, kad ir aš atleisčiau. Taip, aš atleidžiu! Tai, ką Tu man atleidi, yra blogiau negu tai, ką aš turiu atleisti. Padėk man tame, mylimas VIEŠPATIE!

One Reply to “Apie teisimą  – 2021.05.11”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*