Mylėti priešus  –  2021.05.07

Jėzus kalno pamokslo metu sako:
​​Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta:
Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo.
Evangelija pagal Matą 5, 43

“….. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?!”
Ir vėl tokie stiprūs Jėzaus žodžiai! Ir JIS teisus, mums taip lengva mylėti mūsų draugus. O priešus? Žmogiškai mums tai neįmanoma. Jėzus mums parodė, kaip tai padaryti, ant kryžiaus JIS meldėsi už Savo kankintojus. JIS pažadėjo rojų JO pašonėje esančiam žudikui. JIS atleido. O Steponas, pirmasis kankinys, taip pat. Iš tikrųjų tai padarė visi, buvę toje pirmojoje bažnyčioje. Kaip tai įmanoma?
Jie turėjo Šventąją Dvasią. Jie žinojo esą Dievo mylimi ir globojami. Meilė, nes Dievas yra meilė, gyveno jų širdyse, o ne miręs įstatymas, ne teologija, frazės, ne moralė. Todėl jie galėjo. Žinai, kodėl mums tai taip sunku? Nes mūsų širdis pilna Aš, mano, man ir mane. Aš esu pasaulio centras. Mano jausmai nulemia viską: – tai, ką galvoju, ką darau, ko norėčiau, net ir mano tikėjimą. Šitas storas, riebus Aš turi būti pašalintas, kad Dievas turėtų vietos mūsų širdyse. Ir tuomet gyvenimas tikrai tęsiasi. Tuomet mes galime suvokti JO meilę, priimti atleidimą bei tikėti. Tuomet mes esam kupini vilties, energijos, šviesos, atsidavimo Dievui. Tuomet nebebūna sunku mylėti priešą.
Mes turime nuvaryti ir nekęsti priešo, t.y. velnio. Taip pat ir nuodėmės. Tačiau mūsų kaimynus, kolegas, vadovą, sutuoktinį ir visus kitus žmones turime mylėti. Ir kuris būna piktas mums, tą ypatingai apmąstome savo maldomis ir laiminam. Su Jėzumi tai įmanoma, be JO – ne.

Dėkoju, Jėzau, mane Tu mylėjai, kai aš dar buvau priešas. Todėl dar labiau Tave myliu. Meldžiu, gyvenk mano širdyje, ji turi priklausyti Tau ir Tavęs klausytis.

One Reply to “Mylėti priešus  –  2021.05.07”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*