Svetimavimas  – 2021.05.04

Nesvetimauk!
Mato  5, 27

Jėzus kalno pamoksle kalba ir apie santuoką. JIS dar labiau paaštrina pagrindinį Dievo įsakymą taip, kad nebelieka nei vieno be nuodėmės:
„jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta: nesvetimauk! O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje“.
Žinote dar, kaip kartą pas Jėzų atvedė moterį, kurią sučiupo svetimaujant? Jėzus tuo metu sakė: „kas yra be nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį“. Ir jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų iki paskutiniojo, kol jie pasiliko vieni, Jėzus ir moteris. Ir Jis jai pasakė: „Jei tavęs niekas nepasmerkė, tai ir aš to nenoriu. Eik ir daugiau nebenusidėk!“
Apie šias eilutes galima daug ką pasakyti! Bet užteks keletą žodžių:
pirma: Jėzus žino, mes visi esame nuodėmingi ir turime tą pačią problemą su kita lytimi. Todėl tegul niekas kito nesmerkia! Nes tu nežinai, kaip kitą kartą tau gali atsitikti. Nerodyk niekada pirštu į kitą žmogų dėl jo nuodėmės! O gal yra garantija, kad tu niekada nenusidėsi? Geriau imk melstis: VIEŠPATIE, atleisk!!
Antra: kadangi mes visi gyvename iš malonės ir atleidimo, tai ir mes teikime malonę ir atleidimą, jei kažkas elgiasi klaidingai. Mes neturime versti žmogų gyventi blogiausioje santuokoje. Kai smurtaujama prieš vaikus, prievartaujamos dukros, kai prisigėrę muša ir žemina savo žmonas ….. O bendruomenė galvoja: didvyriškai elgiasi ši moteris, kuri laikosi santuokos, tikrai pavyzdys! – ne, ji nėra pavyzdys! Jūs pastatote įstatymą virš malonės! ( Aš nesu už skyrybas, bet aš girdėjau tokių baisių dalykų, kad kartais galvoju: jau ir pragare nebūtų blogiau; čia jau reikėtų būti gailestingiems ir pabaigti santuoką, nedaryti iš jos kankinimo rūsio.)
O jei kažkas veda antrą kartą? Tuomet taip pat galioja atleidimas ir malonė. O gal jūsų įstatymas stovi aukščiau? – Tik viskas turi vykti dvasioje, taigi abipusiame supratime ir klausiant Jėzaus. Jo valia tevyksta!
(Aš rašau čia savo nuomonę. Kiti turi kitą nuomonę. O kartu mes esame broliai. Ir yra svarbu, kad priimant savo sprendimus, mes turėtume Dievo ramybę.)

Ačiū Jėzau, kad galioja atleidimas! Ačiū, kad Tavo malonė stovi virš visų dalykų!! Ačiū, kad Tu užmiršai visą mano kaltę!!! Ačiū, kad Tu visada dovanoji naują pradžią!!!! Ačiū, Tu esi maloningas, mielas, romus, kantrus, nuostabus VIEŠPATS !!!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*