Žmonių žvejai  –  2021.04.26

Jėzus tarė:
Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.
Evangelija pagal Matą 4, 19

Jėzus pradeda skelbti Evangeliją: Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė! – ir vaikščiodamas Galilėjos ežero pakrante JIS pamato Petrą ir jo brolį Andriejų žvejojant. JIS pasišaukia juos pas save: Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais! – ir jie tuojau paliko tinklus ir nuėjo su JUO. Tuomet Jėzus pamatė kitus du brolius, Jokūbą ir Joną, JIS ir tuos pasišaukė. Jie taip pat tučtuojau paliko savo valtį ir tėvą, ir nusekė paskui Jėzų.
Pirmiausia JIS pašaukia: Ateikite! – tai yra svarbu, nes tik pas Jėzų viskas grįžta į pusiausvyrą, viskas nurimsta, užplūsta ramybė. Tada, jei viskas tinka, galime JUO sekti ir viskas bus gerai. Ir tik tada tampama žmonių žvejais, laiminčiais žmones Jėzui.
Pirmieji mokiniai tikrai turėjo pažinoti Jėzų, jie tikrai nebūtų sekę bet kuo. Įspūdis, kurį jiems padarė Jėzus, buvo tikrai nepaprastas. Kuomet JIS pakvietė juos, jiems nebereikėjo laiko apgalvoti, jie reagavo greitai ir nubėgo pas JĮ. Kai kurie prieš galėdami sekti Viešpatį, visų pirma turi sutvarkyti visa, kas tik įmanoma; – ir jie niekada nebus pasiruošę. Viešpats nusipelnė pasitikėjimo, ir todėl jie JUO seka. Jie žino: JIS yra šefas, JIS duoda komandas.
Mes viską visada norime nuspręsti patys. Mes gaudome Jėzaus palaiminimus, tačiau nenorime JUO sekti. Mes patys nenorime pasiduoti, viską norime laikyti savose rankose. Tačiau tokiu būdu mes negalime sekti Jėzaus, šito JIS nenori. JIS yra šefas, niekas kitas. Jeigu tu negali JAM nusilenkti, tuomet palik tai palikuonims.
Kuomet mes seksime Jėzumi, žvejosime JAM žmones. Taip nuostabu su JUO, kad mes esame JO liudytojai ir kitus patraukiame prie JO tiesiog per savo esybę. Jie taip pat nori to, ką turime mes! Jėzaus Evangelija buvo tokia patraukli, tokia traukianti žmones, kad tiek Jeruzalėje, tiek kituose miestuose dažnai net pusė gyventojų buvo tikri krikščionys. Taip jau yra, kuomet mes sekame Viešpačiu, ne, pirmiausia turime ateiti pas JĮ ir tada galėsime JUO sekti. Turime žinoti, kur tai veda ir kas mūsų laukia! Taigi, pirmiausia ateiti pas JĮ, o tada sekti JUO, o po to eiti žvejoti…

Jėzau, Tu esi nuostabus Viešpats! Man gera būti su Tavimi ir sekti Tavimi. Tu visa permatai ir eini į priekį. Man reikia pasilikti tik šalia Tavęs. Dėkoju, Tu niekada nereikalauji iš manęs per daug!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*