Krikščioniška vienybė  –  2021.04.22

Jėzus meldžiasi Tėvui:
„Kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog Tu mane siuntei …“
Jono 17, 22 f.

Kalbant apie Biblijos eilučių prasmę, nuolat atsiranda nuomonių skirtumai. Kai kurie supranta tam tikrą Biblijos vietą vienaip, o kiti kitaip. Tačiau kas yra dabar teisus, nusprendžia tik vienas VIEŠPATS. Niekas negali manyti, kad jo nuomonė yra neklystanti ir visiškai teisinga. Ir todėl toks Jėzaus noras ir malda: jie turi būti viena, pasiekę tobulą vienybę, kad pasaulis pažintų ….
Vienybė reiškia kai ką kitą nei tą pačią nuomonę. Tai reiškia, kad mes stovime kartu, kad niekas negali mūsų išskirti ir laikomės vienas kito meilėje ir pagarboje. Vienybė įvairume, dar ir taip galima būtų pasakyti. Nuoširdus sutarimas nepaisant skirtingų nuomonių. Abipusis nusižeminimas. Išdidumas ir visažinystė atidedami į šalį. Kantrybės parodymas vienas kitam. Tarpusavio džiaugsmas.
Mes krikščionys šiuo metu esame labai susiskaldę. Šėtonui pavyksta mus supriešinti. Pradžioje buvo Trampas, po to kaukė, tada skiepijimas …. kas sekantis? Man atrodo, kad dauguma krikščionių tapo fanatiškais ir tiki tik tam tikrais šaltiniais. Ir po to reklamuoja tą vieną nuomonę Facebooke ir visur kitur. Aš jau nebeskaitau šių fanatiškų ir iš dalies melagingų dalykų. Nors autoriai kartais siunčia ir gerus, krikščioniškus dalykus, aš jau nebežiūriu į tai.
Mes turime nuspręsti, ar mes giname Kristų ir Jo atpirkimą, ar nuomonę. O, kad mes tiek daug rimtumo turėtume Evangelijos skelbimui kaip turime nuomonių skelbimui! Aš labai viliuosi, kad žmonės greitai nusiramins. Arba jie atras kažką naujo, ir ar tuomet  bus prieš ar už? Fanatizmas nėra pasiruošęs pokalbiui, nenori daugiau mokytis, yra fiksuotas. Ir jeigu nenori būti mano broliu, tai perskelsiu tau kaukolę; – pagal tokį šūkį viskas vyksta.
Kaip būtų gerai, kad tokiose diskusijose mes galėtume skelbti Kristų! JIS yra mūsų ramybė. JIS yra mūsų džiaugsmas. JIS yra Atpirkėjas. JIS yra mūsų Gydytojas. JIS yra mūsų apsauga. JIS yra mūsų tikslas. JIS yra viskas mums.
Ar to trūko? Ar „mieli broliai ir seserys“ todėl tapo fanatiškais? Per mažai Jėzaus širdyje, perdaug raidės? Aš nežinau. Bet mano malda, kad mes vėl grįžtume prie vienybės, prie širdžių vienybės. Kad kiekvienas matytų: tie krikščionys, jie moka ginčytis ir susitaikyti. Čia yra vienybė nepaisant skirtingumo, čia taika, nepaisant ginčų, čia yra išgelbėjimas ir jokio pasmerkimo. Broliai ir seserys, išpildykite Jėzaus širdies troškimą ir būkite vieningi!!

VIEŠPATIE, atleisk, kur aš be jokių kompromisų ginu savo nuomonę. Atleisk, kur neturiu jokios kantrybės. Atleisk, kur neturiu nusižeminimo. Atleisk, atleisk, atleisk!!! Ir mokyk mane skelbti Tave nusižeminime. Tu juk esi išeitis, Gelbėtojas ir Ganytojas!! Padėk, kad mes čia kartu gyventume nusižeminime ir sutarime!

One Reply to “Krikščioniška vienybė  –  2021.04.22”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*