Žvilgsnis nuo kryžiaus  –  2021.04.04

Jis prisikėlė!
Pavasario džiaugsmo, saulės, šilumos jūsų namams,
vilties tekėjimo ir sveikatos jums!
Su šventom Velykom!

​__________________________________​

Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį …..
Evangelija pagal Joną 19, 26

Kai Jėzus kabojo ant kryžiaus, JIS matė keletą moterų, kurios JĮ sekė, taip pat ir Mariją, Savo motiną, ir Joną, Savo mylimą mokinį.
Kuomet Jėzus į kažką žiūri, tai kažką reiškia. JIS nežiūri šiaip sau. Prisimenate, kaip Jėzus pažvelgė į Petrą, kai šis JĮ išdavė? Tai taip palietė Petrą, kad jis skubiai paspruko iš tos vietos. Tokį žvilgsnį Jėzus turėjo savyje. Petras jautėsi visiškai perregimas. Pasaulis jam sudužo, nes jis žinojo: Jėzus žino, kad aš jį išdaviau. Taigi jis pasišalino ir skaudžiai verkė. Vis dėlto Jėzaus žvilgsnis buvo be priekaištų, nors JIS ir pažvelgė iki Petro širdies gelmių. Žvilgsnis nebuvo pasmerkimas, tai buvo gryna meilė. Petras to nesitikėjo. Su teismu ir bausme, – štai su kuo būtų jis susitaikęs. Tačiau ši besąlyginė meilė, nepaisant to, kad JIS viską žino… Kaip jam reikėjo tai suprasti?? Jam beliko tik verkti dėl savęs.
Kuomet Jėzus kabojo ant kryžiaus, JIS matė moteris ir Joną. Ir JIS mylėjo juos. JIS galvojo ne apie save, tačiau apie Savo žmones. Ir JIS pasakė, kad jiedu turės vienas kitu rūpintis, kaip motina ir sūnus.
Iki paskutinio atodūsio JIS rūpinosi mumis. Kai JIS pažvelgė į kareivius, kurie JĮ kalė prie kryžiaus, JIS šaukė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro! – Ir kai JIS kabojo ant kryžiaus, JIS pažvelgė į mane ir tarė: Tėve, dėl jo aš tai darau! Aš myliu jį, jis turi būti išgelbėtas, jam reikia atleidimo ir Šventosios Dvasios! – ir Tėvas JĮ išgirdo.
Ar jums pažįstamas Jėzaus žvilgsnis? Ar yra JIS į tave pažvelgęs tokiu kupinu meilės žvilgsniu? Manau, kad negali suprasti kryžiaus, kol nesi pajutęs Jėzaus žvilgsnio.
Dėl tavęs, mano berniuk, – tai ištarė JO akys. Viskas tik dėl beribės meilės tau. Tu man esi tiek daug vertas.

Dėkoju, Jėzau, už Tavąją auką ant kryžiaus! Tu tai padarei dėl manęs. Tu žvelgi į mane, kad pamatytum, ar Tavoji auka buvo veltui, ar davė vaisių. Tikrai, Viešpatie, aš priimu Tavąją meilę. Dėkoju!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*