Mylėti Dievą  –  2021.03.30

Mylėk VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje.
5 Mozės, Pakartoto įstatymo 6, 5f.

Mozė davė Izraelio tautai Dievo įstatymus. Šių žodžių jie turėjo laikytis, kad jiems gerai sektųsi ir Dievas galėtų juos neribotai laiminti. Bet svarbiausia buvo meilė. Dievas mylėjo savo tautą, tą žinojo visi. JIS parvedė juos iš Egipto, išlaisvino iš vergijos, pervedė per Raudonąją jūrą ir maitino juos dangiška duona bei vandeniu. Bet Dievas taip pat norėjo, kad ši tauta Jį gerbtų ir mylėtų, Jam priklausytų ir Jo Žodis būtų jų širdyje.
Mums krikščionims šis Dievo noras galioja lygiai taip pat: Mes turime Jį mylėti visomis jėgomis ir Jo Žodis turi būti įrašytas mūsų širdyse. Tuomet nebebus jokių kompromisų, nes turėdami Dievo baimę negalime daugiau taip gyventi, kaip pasaulis gyvena: turėti įsiskolinimų ir jų nesumokėti, prekyboje apgaudinėti ir meluoti, tik dėl pinigų … Tuomet mūsų tikslai yra kitokie nei sakykim naujas sofos komplektas ir brangios kelionės, komfortas ir gerbūvis, tarsi mūsų gyvenimas čia egzistuotų amžinai. Tuomet svarbiausia yra Dievo Taip mums ir mūsų darbams. Tuomet mums nereikia nuo Jo slėptis kaip Adomui ir Ievai po nuodėmės. Tuomet mes turime laisvą priėjimą prie mūsų dangiško Tėvo, o JIS prie mūsų širdies. Tuomet Jis mus lepins ir leis vykti stebuklams, kad mums gerai sektųsi. JIS nori gyventi savo tautoje ir be galo ją laiminti.
Mums krikščionims dažnai ne taip gerai sekasi. Ir taip yra todėl, kad mylime VIEŠPATĮ ne iš visos širdies, Jo valią vykdome ne visa siela ir visomis jėgomis. Mes gyvename savo gyvenimą ir meldžiamės, kad Dievas jį laimintų. Bet tai yra per mažai. Aš mąstau apie Mariją, kuri sėdėjo prie Jėzaus kojų ir Jo klausėsi. Aš galvoju apie Joną, kuris paskutinės vakarienės metu buvo prigludęs prie Jėzaus peties ir mąstau apie Mariją, kuri išpylė ant Jėzaus kojų brangų aliejų, laistė jas ašaromis ir džiovino savo plaukais. Kur yra mūsų maži ir dideli meilės ženklai Jėzui? Bijau, kad mes perdaug skaičiuojame.
Skirk šiandien laiko, nors 10 – 15 minučių. Ir tada sakyk Jam, kaip tu Jį myli. Kaip tau gera būti su Juo. Kaip labai tu vertini bendravimą su Juo. Giedok Jam meilės giesmę. Arba perskaityk Jam psalmę. Arba pasakyk Jam, kad tu Jį myli. Ir tai pakartok 365 kartus. Tuomet tu būsi kitu žmogumi.

Ačiū Tėve danguje, kad Tu mane taip labai myli! Ir aš noriu Tave mylėti, nes Tu esi toks nuostabus, nes Tu esi man ištikimas, nes Tu darai mane teisiu, nes Tu neįskaitai mano kaltės, nes Tu mane aprūpini … nes aš esu Tavo mylimas vaikas!!! Ačiū!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*