Zachiejus

„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“
Evangelija pagal Luką 19, 10

Zachiejus buvo Jericho muitinės šefas. Jis naudojosi savo padėtimi ir ėmė daug kyšių, tad tapo labai turtingu. Bet jis buvo labai žemas vyrukas, pilnas nepilnavertiškumo kompleksų. Jis nemėgo pats savęs ir buvo labai nepatenkintas. Jis klausėsi visų žmonių pasakojimų apie Jėzų ir susidarė teigiamą Jo paveikslą. O išgirdus, kad Jėzus keliaus per miestą, jame gimė ilgesys. Jis būtinai norėjo pats pamatyti Jėzų, šį nusidėjėlių ir muitininkų draugą! Žmonės buvo susigrūdę ant kelio ir mažą vyrą nepraleido. Kad pamatyti Jėzų, jam kilo mintis užbėgti priekin ir įlipti į šalikelėje stovintį medį. – Ar tikrai viskas, ką žmonės pasakojo, yra tiesa? Kuomet Jėzus ėjo pro jį apačioje, Zachiejus pamatė Jo akis – pilnas draugiškumo, romumo, meilės, gailestingumo… ir suprato, kad tai Dievo vyras, Gelbėtojas ir Išganytojas. Jėzui sustojus po medžiu ir pradėjus jo ieškoti, šis labai susijaudino. O kai Jėzus pašaukė jį vardu, jo širdis iš džiaugsmo beveik nustojo plakusi. -Iš kur JIS mane pažįsta??? Jis greit išlipo iš medžio ir nuskubėjo pas Jėzų. Šiuo vyru jis norėjo sekti! Pas Jėzų jo širdis rado pilnatvę! Jėzus jam tarė: -Šiandien į šiuos namus atėjo išganymas, nes Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Zachiejus norėjo šio išganymo, jo turtai jam nerūpėjo. Jis pažadėjo visus nusuktus pinigus grąžinti,ir paaukoti daug pinigų vargšams. Taip, jis iš tikro patyrė išganymą ir buvo giliai jo paliestas!

Malda: Dėkoju, Jėzau, kad Tavyje nurimsta mano širdis! Kad Tavyje mano siela randa pilnatvę! Į nieką pasaulyje aš Tavęs neiškeisčiau! Ne, tik Tavyje yra Išvadavimas ir Išgelbėjimas. Tu esi mano Išganytojas, draugiškas ir pilnas gailestingumo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*