Krikštas Dvasia  –  2020.10.16

Jonas, krikštytojas, kalbėjo:
Aš jus krikštiju vandeniu atgailai, bet Tas, kuris ateina po manęs, – galingesnis už mane … Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.
Evangelija pagal Matą 3, 11

Gerai, kad mes tikime Jėzumi. JIS yra Atpirkėjas, Išganytojas, Dievo Šventasis, mūsų Užtarėjas. … JIS yra viskas viskame. JIS yra mūsų tikėjimo centras, tik JIS vienas.
Ir vis dėlto Biblijoje buvo dar kažkas, arba kitas žingsnis. Mokiniai tikėjo Jėzumi, bet tik per Sekmines buvo pakrikštyti Dvasia. Buvo taip, lyg jie būtų pakrikštyti ugnimi.
Aš taip pat daugelį metų tikėjau Jėzumi ir JĮ mylėjau. Tačiau krikštas Šventąja Dvasia įvyko tik po metų. Tai išties buvo ypatingas patyrimas, kelias dienas bei naktis išlaikęs mane žvaliu. Ugnis, toks būtų teisingas žodis šiam krikštui.
Sunku aprašyti tokį krikštą, nes yra tiek daug jautrumo bei skirtingų žodinių išraiškų ir t.t. Aišku tai, kad Šventoji Dvasia gyvena kiekvienam krikščionyje. Dvasia veikia kiekvieną žmogų, tikintis jis ar ne. Dvasia nėra kažkokia privilegija. Ar būtų kalbama apie krikštą ar apie pripildymą Šventąją Dvasia, galvoje turima tas pats. Nuo to meto nesijaučiu kažkuo geresnis už kitus krikščionis ir negaliu žvelgti į juos iš aukšto. Et, egzistuoja tiek daug nesusipratimų! Viešpatie, padėk juos sutvarkyti!
Šis krikštas man labai padėjo. Aš giliau tikėjau Jėzumi ir atleidimu. Tačiau mano itin išaugusios nesėkmės vis dar stovėjo prieš akis. Šventoji Dvasia tai pakeitė taip staiga, kad iš manęs, šito įstatymus vertinančio krikščionio, atsiskleidė laisvas, džiaugsmingas krikščionis. Aš suvokiau atleidimą! Ir galėjau juo patikėti!! Fiziškai suvokiau, kaip labai mane Jėzus myli, apie tai anksčiau žinojau tik teoriškai. Staiga Bibliją suvokiau visiškai naujai, visiškai gyvai. JI man ją atvėrė. Ir mano malda, kuri tebuvo labiau savarankiškas pokalbis, tapo gyva, tapo pokalbiu su pačiu Dievu.
Ir kuomet aš meldžiausi, Dievas išklausė daug maldų ir padarė didelių dalykų, kurių anksčiau nebuvau patyręs. Keletas žmonių netgi atsivertė, ko anksčiau nebuvo.
Tikrai, esu Jėzui labai labai dėkingas, kad JIS dovanojo man pripildymą Dvasia. Dvasia įgyvendina visa, ką pasakė Jėzus: viltį, džiaugsmą, ramybę, kantrybę …. gyvybingos tampa ir Dvasios dovanos: pajautimas, ką Dievas galvoja (pranašavimas), kalbėjimas kalbomis, gydymai, galingi Dievo įsikišimai… Tiek daug yra apie ką papasakoti! Bet čia neužteks tam vietos…
Prašau, jeigu pradėjai ugnimi, o dabar silpnai terusena dagtis, sugrįžk prie pirmosios meilės. Palik viską, kas tau trukdo. Pulk Jėzui į rankas ir leiskis iš naujo pripildomas Šventosios Dvasios. Tačiau šįkart neik į jokius kompromisus, nei su nuodėme, nei su rūpesčiais. Tik JIS vienas turi nuspręsti, gerai?
Ir jeigu dar nepatyrei šio pripildymo, melsk Jėzų, nes JIS duoda neribotai.

Jėzau, trokštu daugiau Tavo Dvasios! Meldžiu, naujai mane pripildyk, pripildyk sklidinai, nuplauk viską, kas stovi Tau kelyje! Noriu Tavosios Dvasios savyje! Dėkoju, kad nepaduodi man kokio skorpiono ar gyvatės, kuomet prašau Tavosios Dvasios. Viešpatie, pripildyk mane!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*