Andriejaus tarnystė  –  2020.09.25

Jis (Andriejus) pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.
Evangelija pagal Joną 1, 41f.

Tai kaip grandininė reakcija. Pirmiausia Jonas Krikštytojas parodė į Jėzų ir pasakė: Dievo avinėlis! – ir du jo mokiniai girdėjo šį žodį ir nusekė Jėzumi. Vienas jų buvo Andriejus. Jie kalbėjo su Jėzumi. Veliau Andriejus, sutikęs savo brolį Simoną atvedė jį pas Jėzų. Kitą dieną Jėzus sutinka Pilypą ir sako jam: Sek paskui mane! – ir Pilypas nusekė Juo. Jis sutiko savo brolį Natanaelį ir liudijo jam: Mes suradome tą pažadėtąjį, ateik ir pažiūrėk! – taip ir Natanaelis atėjo pas Jėzų.
Argi tai ne nuostabu? Jėzus sutinka žmones, o šie atveda Jam savo draugus bei brolius ir seseris. Jie liudija: Šitas yra Išganytojas, Pateptasis, Mesijas! – ir žmonės ateina bei pamato.
Mums nereikia įtikinėti žmonių, kad Jėzus yra Kristus. Jėzus pats tai daro. Tačiau mes galime atvesti žmones Jėzui! Stipriomis pamaldomis, namų grupelėmis, evangelizacija, kitais krikščionimis!
Kartą turėjome gerą pažįstamą, kuri mus labai nuoširdžiai pakvietė į bendruomenę. Taigi, ėjome kartu, nors bendruomenė buvo nutolusi 50 km atstumu, patyrėm nuostabias pamaldas, tapome bendruomenės nariais. Tai tapo mums labai stipriu palaiminimu. Ši pažįstama praktikavo tokią tarnystę, kuri aprašyta aukščiau: Andriejaus tarnystę. Pritrauki kitus žmones, nes pats esi ypatingai susižavėjęs. Ji buvo visiškai normalus žmogus, tačiau nepaprastai nuoširdi ir draugiška, atvira bei sąžininga. Negalėjai nieko kitaip, kaip tik ja patikėti, patikėti tuo, ką ji pasakoja. Kiekvienas žmogus turi savą talentą, kurį gali panaudoti tarnystei. Svarbiausia, mes patys esame susižavėję Jėzumi bei tikri dėl Jo.
Ateik ir pamatyk! – tokia galėtų būti mūsų žinutė. Ateik pats ir pamatyk pats, ar Jėzus yra Mesijas! Galime sukurti Jėzaus paveikslą, Jį aprašyti, taip sudominti žmones, jie pasidarys smalsūs. Mes galime paliudyti, ką Jėzus padarė dėl mūsų. Mes galime atspindėti Jo džiaugsmą. O tada pasakysime: Pradėk melstis! Paklausk Jo paties! – arba meldžiamės kartu su tuo žmogumi. Nuostabu, kaip Jėzus liudija apie save! Tada belieka toks mažytis žingsnis, kol Jėzų žmonės priims į savo širdis. Jėzus manęs niekuomet nenuvylė, kol buvau drąsus ir meldžiausi su žmonėmis. Ateik ir pamatyk! – taip skambėjo žinutė.
Mane vis dar stebina tai, kaip labai Jėzus veikia žmogų, kuomet aš turiu galimybę kartu su tuo žmogumi pasimelsti.

Dėkoju, Jėzau, man nereikia įrodinėti Tavęs, – pačiam Tau tai gaunasi žymiai geriau! Tačiau aš noriu atvesti žmonių prie Tavo kojų, kad ir jie susipažintų su Tavimi!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*