Išgelbėjimas  –  2020.08.01

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Evangelija pagal Joną 3, 16

Dievas viską padarė, kad tik mes būtume išgelbėti. O ką mes turėtume dėl to padaryti? Mes esame tik riboti žmonės, kurie, nepaisant geros valios, dažnai patiria nesėkmę ir puola į nuodėmę. Kodėl Dievas šitaip mus myli, kad atidavė Savo vienintelį Sūnų, leido jį nukryžiuoti, kankinti ir netgi mirti? (Narnijos istorijoje puikiai pavaizduota, kaip liūtas Aslanas miršta už savo draugus ir vėl prisikelia gyvenimui.) Mumyse JIS regi Savo kūriniją, bet ne sumišusią ir persmelktą nuodėmės. JIS regi mus tyrus, šventus ir grynus. JIS žinos, kokie mes esam, kai su JUO būsime danguje. JIS sukūrė mus kaip Savo bendrininkus ir jau nuo kūrinijos pradžios JIS mus be galo myli. Meilė yra JO būtis, JIS negali kitaip kaip tik mylėti, mylėti ir mylėti. Net ir patį blogiausią žmogų JIS labai myli!
Kadangi nebuvo kito būdo išganymui, JIS pasiuntė Jėzų, Savo vienintelį Sūnų. JIS prisiėmė visų žmonių kaltes, tiek mano, tiek tavo. Jėzus sumokėjo kainą už nuodėmes, nes mirtis yra bausmė už tai. Ir štai mes esame laisvi, kaltė išpirkta. Esame laisvi priimti Jėzų kaip mūsų širdies ir gyvenimo Viešpatį. Esame laisvi nuo tamsybių įtakos ir galime gyventi šviesoje. Esame laisvi savo pašaukimui: Būti Dievo bendradarbiais. Esame laisvi tam arba galime ir toliau eiti nuopuolių keliu, be Dievo, be Jėzaus, nepriimdami atleidimo….. blogai.
Tas, kuris Jėzų nešioja savo širdyje, niekada nenueis pragaištin. Tas turi amžinąjį gyvenimą, Jėzų, savyje. Niekas tau iš tikrųjų negali pakenkti, nes Jėzus tavyje to neleidžia. Mirtis ir velnias negali tavyje įveikti Jėzaus. Tu esi išgelbėtas šiandien, rytoj ir visiems laikams.
Jėzus yra mūsų išgelbėjimas. Turime JUO tikėti. Ne tik dėl kalčių atleidimo ir apvalymo, bet dėl kiekvienos smulkmenos, kuri mus slegia. JIS yra padėjėjas, draugas, parama, gerasis ganytojas. Turime tik Jėzumi tikėti, ne kitais dievais ar deivėmis, ne kitais Dievo atstovais, ne kitokiais šventėjimo būdais, paslaptingais receptais ar užslėptomis išmintimis. Viskas yra Jėzuje. JO pakanka.

Dėkoju, Tėve danguje, kad atsiuntei mums Jėzų! Per Jį dabar turime išeitį iš nesėkmių, nuodėmių, netyrumo, ligų, tamsybių ir mirties. Jis yra nusidėjėlių draugas, Jis mus gelbsti! Dėkoju už amžinąjį gyvenimą, kad niekada nenueisim į pragaištį ir mūsų gyvenimas nesibaigs bedugnėje. Dėkoju!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*