Palaiminimai sveikata  –  2020.07.24

Šlovink Viešpatį, mano siela; ….
jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes,
ir išgydo visas tavo ligas,
jis tas, kuris atperka tavo gyvastį iš Duobės
ir apsupa tave meile ir gailestingumu,
jis tas, kuris sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,
kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.
Psalmė  103, 2 – 5

Šiandien ir vėl kalbama apie palaiminimus ir prakeikimus. Ligas, skausmą, silpnumą, nelaimingus nutikimus visi žinome. Jie nėra kilę iš Dievo. Kurdamas pasaulį JIS visa įsivaizdavo kiek kitaip ir tąkart danguje bus būtent taip, kaip Dievas tai suplanavo.
Kūrinija puolė į nuodėmę ir parsidavė Dievo priešui. Šis daug piktžolių pasodino tarp kviečių; siuntė ligas, sukėlė mirtį, ir tiesiog viską, ką Dievas taip gerai padarė, šis apvertė priešingai. Jėzus atėjo visa tai atitaisyti, įkurti Dievo karalystę, pakreipti mus likimo, kuris mums priskirtas kaip Dievo vaikams, keliu. Ir tam nepriklauso silpnumas, liga, nelaimingi nutikimai ar mirtis; – visa tai priešo išpuoliai prieš mus.
Kartais Dievas nori ir turi mus auklėti. Ir tam JIS kartais panaudoja ligą ir silpnumo priepuolius. Kartais atitolstame nuo Dievo, tampame pažeidžiami priešo išpuolių ir susergame. Kartais tai nutinka be akivaizdžios priežasties, visai kaip Pauliui, kuris jautė kūne dieglius (niekas nežino, ką tai tiksliai reiškia; tik spėjama. Bet kitoje vietoje nurodoma, kad jis dažnai sirgo ir buvo silpnas). Kartais mus pasitinka satanistų ir burtininkų prakeiksmas, bet juk Jėzus yra mūsų apsauga: JIS parodo mums priežastis ir sulaužo prakeiksmą.
Mes, kaip krikščionys, gyvename puolusioje kūrinijoje ir dėl to susergame taip dažnai kaip ir kiti žmonės. Gripo virusas neskiria, kur krikščionis, o kur – ne. Bet ligos metu turime užtarimą ir pagalbą.
Per kasdieninį intensyvų bendravimą su Jėzumi maldoje, Biblijos skaitymą, šlovinimo giesmes ir bendruomenę, Šventoji Dvasia mumyse galingai plečiasi ir viską sutvarko pagal tai, kaip patinka Dievui, tai reiškia: JI kuria tvarką ir sveikatą mumyse. Taigi gyvenimas su Kristumi yra geriausia apsauga nuo susirgimų.
Deja, daugelis krikščionių gyvena prieš Dievo kūrinijos tvarką ir stebisi, kuomet jiems kažką pradeda skaudėti ir kai jie suserga. Ramiai, tai neveikia! Vien tik valgyti ir kišti viską į save nėra gerai! Judėjimo trūkumas ir prasta mityba net iš krikščionių pareikalauja daug aukų.
Visada tas pats: kad gautume palaiminimą, reikia dviejų: Dievo, kuris mielai laimina ir mūsų, kurie turi atlikti savąją dalį. Be darbo Dievas negali laiminti darbo, nesilaikydami Dievo tvarkos, negalime būti sveiki. Taigi: daugiau judėjimo ir mažiau valgymo, ir maitintis labiau apgalvotai!
Dievas veikia daugelį stebuklų mūsų kūnuose. Manau, jog daugumos stebuklų mes apskritai nepastebime. Bet išgydymas per maldą yra tikrai stebuklingas dalykas. Tai užtikrina mus tikėjime Jėzumi. JIS juk myli mane, JIS rūpinasi manimi!

Dėkoju, Jėzau, Tu darai tiek daug stebuklų! Kartais esu netikintis ir aklas, ir visai nematau Tavo darbų. Tu vistiek esi ištikimas, visada laikaisi šalia manęs. Tu tiek gero įtakoji manyje, dėkoju!! Tikrai, ieškau Tavęs maldoje, ir esant bendrystėje su Tavimi Tu veiki manyje. Dėkoju, tai tikrai nuostabu!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*