Dievo vaikai – 2020.06.25

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais ­ tiems, kurie tiki jo vardą,
Evangelija pagal Joną 1, 12

Mano abu berniukai be galo nori būti mano vaikais, kitaip jie net neįsivaizduoja. Kiti vaikai nenorėtų, kad būčiau jų tėtis – tikriausiai todėl, kad manęs nepažįsta, o mano berniukai yra įpratę su manimi bendrauti.
Mes esame Dievo vaikai, jei nebegalime kitaip įsivaizduoti, nes pažįstame Dievą Tėvą. Kadangi Jį pažįstame, nenorime kito Tėvo, mes Jį mylime ir Juo pasitikime. Be abejo, daug ko nesuprantame, bet vis tiek Jį pažįstame, nes Jis apsireiškė mums kaip mylintis Tėvas.
Visi, kurie tiki Jėzų, yra Dievo vaikai. Dievas sukūrė ir kitus žmones, JIS juos myli ir dėl jų kovoja. Bet jo vaikai, turintys prigimtines teises, paveldą ir pilietybę, yra tik tie, kurie priėmė Jėzų.
Pažįstu daug žmonių, kurie ateina į bažnyčią ar bažnyčios grupelę ir bendrauja, meldžiasi, skaito Bibliją. Ir vis dėlto jie yra savo pačių šeimininkai; Jėzus stovi anapus širdies durų. Kartais sunku atpažinti ar atskirti, o dažnai ir nesvarbu, kas yra tikras Dievo vaikas, o kas ne. Vien tik Dievas yra už tai atsakingas.
Daugelis „pasekėjų“ po kurio laiko pasitraukia ir daugiau nesilanko pamaldose arba ateina tik iš įpročio ar todėl, kad atėjus niekas per daug nelenda į akis.
Dievas myli vaikus, JIS norėtų turėti jų labai daug! JIS trokšta juos apipilti savo meile, rūpesčiu, dovanomis ir galingu artumu. Dievui nebūtų per daug, jei visi 7 milijardai gyventojų norėtų tapti Jo vaikais. Dievas visiems turėtų daug laiko. Jis išgirstų kiekvieną maldą. Ir kiekvienam vaikui išlietų neišmatuojamą meilės kiekį.
Jėzus tapo tikru žmogumi, galima sakyti, mūsų Vyresniuoju broliu. JIS išpirko mus iš nuodėmės ir tamsos vergijos. JIS davė mums savo Šventąją Dvasią, kad galėtume gyventi kaip Dievo vaikai. Jei Jis gyvena mūsų širdyje, Dievas žvelgia į mus maloningai, mums nebėra pasmerkimo, teismo, nebėra nuodėmės, tada Jis mato ne mane, bet manyje esantį savo Sūnų Jėzų. Štai kodėl per Jėzų esu Dievo vaikas, kitaip negali būti.
Vis daugiau pažink Jėzų kaip Vyresnįjį brolį, kaip Išvaduotoją, kaip Atpirkėją iš nuodėmės ir kaltės, kaip Padėjėją ligoje ir mirtyje, kaip Grandinių nutraukėją, kaip kelią į Tėvo širdį. Kito kelio nėra.

Ačiū Tau, Jėzau, Tu esi mano Vyresnysis brolis ir gyveni mano širdyje! Kaip gerai, kad Tave radau! Ačiū už atpirkimą, ačiū, kad esu Dievo vaikas, ačiū, kad suteikei man tiek daug Dievo palaiminimų!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*