Mūsų tikėjimas krizėje – 2020 04 21

Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome.
Hebrajams 11, 1

Šioje eilutėje turimas omeny konkretus tikėjimas. Kas būtų iš to, jei Abraomas būtų tikėjęs Dievu, bet neišėjęs? Jei Nojus būtų tikėjęs, bet nestatęs arkos? Tikėjimas visada turi konkrečią išraišką, kitaip tai tik požiūris į Dievą ir pasaulį.
Kaip šioje tikėjimo krizėje pasireiškia mūsų tikėjimas?
Ar mano tikėjimas suteikia man ramybę, stiprybę ir viltį? Ar galiu pasikliauti Dievu savo darbe ar versle? Ar jaučiuosi uždarytas, murmu ir niurnu, ar galiu prasmingai išnaudoti laiką? O kas bus, jeigu susirgsiu ar mirsiu – ar išsiaiškinau šiuos dalykus?
Pastebiu, kad net ir per šią krizę mūsų tikėjimas turi duoti konkrečius atsakymus man ir kitiems, kitaip tai nebus tikėjimas. Tikėjimas yra mano giliausias įsitikinimas, o ne nuomonė ar mokymas, kuriuo reikia tikėti. Ar mano tikėjimas gali atlaikyti įtampą?
Prisimink Jobą, kai velnias norėjo išbandyti jo tikėjimą. Jobui sekėsi labai blogai! Bet Dievas išgelbėjo jį iš visų vargų ir labai pagerbė. Jo tikėjimas jį apsaugojo.
Taip elgėsi žmonės, kurie dėl savo tikėjimo kalėjo Hitlerio koncentracijos stovyklose ar Stalino lageriuose. Jų tikėjimas juos stiprino ir padėjo jiems išgyventi.
Steponas dėl tikėjimo buvo užmuštas akmenimis. Bet Jėzus jį pervedė ir paėmė į dangų; mirdamas Steponas matė Gelbėtoją ir patyrė visišką pilnatvę.
Dėl mūsų tikėjimo Dievas pakelia ranką. Pirmiausia JIS veikia mūsų tikėjimą, o toliau Jis imasi veikti, kai pradedame veikti mes.
Būk drąsus ir eik pirmyn! Konkretus tikėjimas veikia!
Jei abejoji, ko nori Dievas, klausk Jo ir skaityk Jo žodį. Ir atidžiai klausyk, kas vyksta tavo širdyje, ar Dievas skatina tave tikėti tam tikru dalyku.
Mums nereikia „Aleliuja krikščionybės“, kai žmogus stengiasi pats išsiugdyti tikėjimą ir kovoti, kad pats tuo tikėtų, o paskui dar ir įtikinti Dievą, kad šis tai padarytų. Ne, mūsų tikėjimas turi būti daug, daug gilesnis, įkvėptas Dievo, nukreiptas į Jį ir visada konkretus.

Ačiū Tau, Jėzau, Tu dovanoji man pasitikėjimą!! Taip, aš tikiu Tavimi!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*