Aš priklausau VIEŠPAČIUI – 2019 12 11

O dabar šitaip kalba VIEŠPATS, kuris tave sukūrė, Jokūbai,
kuris tave padarė, Izraeli:
„Nebijok, nes aš išpirkau tave;
pašaukiau tave vardu, ir tu esi mano.
Izaijo 43, 1

Ši eilutė man iš tiesų pati reikšmingiausia. Kiek kartų ji man vėl suteikė drąsos! Koks tvirtas šis pažadas! Viskas yra Dievo darbas, man nereikia nieko dėl to daryti.
Dievas yra visatos ir nematomo pasaulio Viešpats. Kas turėtų mane gąsdinti, kai Jis yra su manimi, kai Jis mane myli, kai stovi šalia? Nebijok!!! Dangus ir pragaras greičiau praeis nei Viešpats leis savo vaikui pražūti.
JIS mane atpirko. Ne aš pats. Negaliu būti toks geras ir stiprus, kad išgelbėčiau save. Bet Jis toks yra. JIS mane išgelbėjo.
JIS pašaukė mane vardu. Taip, Dievas žino mano vardą, jis visada Jam prieš akis, niekada, nei sekundę Jis manęs nepamiršta. JIS pažinojo mane ir manęs norėjo dar prieš žemės sukūrimą. JIS žinojo kiekvieną mano gyvenimo dieną; kai įpuoliau į nuodėmę ir gulėjau purve, mane palaikė ši tiesa: JIS žinojo, kokį žmogų išsirinko, žinojo, kad padarysiu šias nuodėmes, ir vis tiek mane pasirinko! Kaip tai guodžia mane, silpnatikį! Taip, iki šiol Jis man yra ištikimas, net jei aš ne visada buvau ištikimas. JIS yra dosnus, malonus, užjaučiantis ir kantrus Viešpats.
Aš esu Jo. Taip, aš nebepriklausau priešui. Aš pabėgau nuo jo, nes Jėzus sumokėjo už mane išpirkos kainą. Priešas gali mane išgąsdinti ir bandyti man meluoti ar kaip nors supančioti. Bet aš priklausau Viešpačiui. Ir Viešpats rūpinasi, kad niekas manęs neištrauktų iš Jo rankos. Aš esu Jo. Aš jau nebepriklausau žmonėms. Jie nebegali man daryti įtakos ir panaudoti mane savo tikslams. Aš priklausau Viešpačiui. Aš jau nebepriklausau sau. Turiu atsižadėti visko, kas mane nuo Jo skiria, ir kartais atnešti didelę auką, kuri mane pažemina. Aš priklausau Jam, mano nuostabiajam Viešpačiui. Amen.

Ačiū Tau, Jėzau, Tu mane brangiai nupirkai! Aš Tavo!!! Kaip gerai, kad Tu stropiai manimi rūpiniesi – niekas negali manęs išplėšti iš Tavo rankos. Ačiū!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*