Slapta nuodėmė  –  2019.10.20

Natanas Dovydui sakė: Tu esi tas žmogus.
2. Samuelio knyga 12, 7

Dovydas paėmė Urijo žmoną, o jį patį leido nužudyti. Vienerius metus jis džiaugėsi savo naująja žmona. Dievas jo vengė, tik Dovydas to nei karto nepastebėjo! Tada atvyko pranašas Natanas ir papasakojo jam vieną istoriją: Du žmonės gyveno vienam mieste: vienas turtuolis, o kitas skurdžius. Turtuolis turėjo labai daug avių ir galvijų, o skurdžius – tik vieną mažą avelę, kurią kantriai ir sunkiai augino. Kai pas turtuolį atėjo pakeleivis, jam buvo gaila paimti vieną iš savo avių, taigi jis paėmė skurdžiaus avelę ir paruošė iš jos valgį atėjusiam svečiui. Kai Dovydas tai išklausė, labai įširdo ant to žmogaus ir šaukė: Žmogus, kuris tai padarė, turi mirti! – o Natanas atsakė jam: Tu esi tas žmogus. Tu turėjai viską, ir jei to būtų buvę per maža, būtų Viešpats dar daugiau davęs. Bet kodėl tu paėmei Urijo žmoną ir jį patį nužudei? Ir pažino Dovydas savąją nuodėmę visiškoje šviesoje, – nuodėmę, kurią jis metus slėpė ir menkino. Jis tapo atsparus nuodėmei, bet štai Dievas jam staiga atvėrė akis. Tikrai, tarė jis Natanui, aš nusidėjau Viešpačiui!
Taigi, ir mums gali taip nutikti, galim apakti prieš savo pačių nuodėmę! Tada kalbama mažai, atleidžiama, teisinamasi prieš Dievą… bet Dievo ramybė išlieka nutolusi nuo širdies. Kaip labai mes galime būti akli prieš save pačius! Stebėk, kada tu dažniausiai save gini ir kuriose srityse daugiausiai diskutuoji su Dievu, štai ten slypi tavo pūlinys. – Mes nesam geresni už Dovydą!
Dievas atleido Dovydui, nes jis visiškai rimtai pripažino esąs kaltas. JIS atleis ir mums. Dovydas nieko nebegalėjo pakeisti, jis nebegalėjo grįžti atgal ir pasirinkti iš naujo. Blogai! O mes? Jeigu galėtume grįžti, turėtume tai tučtuojau padaryti. Kaip kitaip mes ir vėl galėtume pažvelgti Viešpačiui į akis? Kaipgi kitaip mes galime stoti prieš teismą?
JAM patinka būti maloningu. JIS padės mums atitaisyti žalą arba pasitraukti iš nuodėmės.

Dėkoju, Jėzau, Tu atleidi man mano slaptą skolą ir padedi man gyventi švarų gyvenimą. Tikrai, noriu baigti su nuodėmėmis ir šlovinti Tave savuoju gyvenimu!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*