Paskutinės dienos – 2019.10.03

Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. … Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Evangelija pagal Matą 28, 18; 20

Šioje biblijos ištraukoje aprašoma pasaulio pabaiga ir nelaimės, kurios mūsų laukia. Tikrai apima baimė. Tačiau Jėzus sako: Aš esu su Jumis! Aš turiu visą galią ir danguje, ir žemėje! Niekas jūsų neišplėš iš mano rankos!
Šiandien, kai girdime ir matome žinias, tikrai darosi baisu. Visur karai, pilietiniai streikai, pabėgėlių skurdas, badas, persekiojimai, gamtos katastrofos, nelaimės. Bėdos užklups ir krikščionis; būsime persekiojami, kaltinami dėl visų nelaimių. Daugelis krikščionių baiminasi paskutinių dienų.
Bet Jėzus stebi Savo bendruomenę ir kiekvieną vaiką atskirai. JIS nepalieka mūsų beginkliais, visokių galių mėtomais kamuoliukais. Kuo didesnis spaudimas, tuo stipriau Dievas laiko mus Savo rankose. Tie krikščionys, kurie jau yra patyrę persekiojimus, žino tai: JIS yra su mumis kalėjime, kančioje, persekiojant ir bėdoje. JIS mus globoja, guodžia, drąsina, pripildo širdis džiaugsmo ir ramybės, suteikia naujų jėgų. Kuo baisesnė nelaimė, tuo JIS yra arčiau mūsų! Taip kaip JIS išvedė izraelitus iš Egipto ir išgelbėjo Raudonoje jūroje, taip JIS ateis, išves ir išgelbės mus. Mes laukiame Jo, mūsų Išganytojo, Gelbėtojo, Dievo ir VIEŠPATS!
Gera, visa širdimi priklausyti Jėzui, Gelbėtojui, bet nereikia nepasiduoti tam, kad mus užvaldytų turtai ar kiti dalykai. Mes galime tuo mėgautis, bet ne tai turi būti svarbiausia. Tik Vienas yra reikalingiausias: Jėzus.
Kartu su Juo mes esame stiprūs, ir būdami Jo glėbyje ištversime viską. Ir tada, kai JIS vėl nužengs, galės pasakyti: Gerai padaryta, mano vaike!

Dėkoju, Jėzau, kad Tu esi čia! Su Tavimi galiu įveikti viską. Tu palaikai, guodi mane, suteiki jėgų ir drąsos. Kaip nuostabu, su Tavimi praleisti visą dieną, jausti Tavo artumą ir matyti stebuklus. Dėkoju, mano nuostabusis VIEŠPATIE!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*