Tarnas – 209.10.01

Ir kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.
Mato 23, 12

Įsivaizduok: valytoja anksti ryte ateina į firmą, o direktorius jos jau laukia. Jis atidaro jai duris, padeda nusivilkti paltą, paima jos kibirą, pripila vandens ir švariai bei greitai išplauna koridorių. Tada jis nusiveda ją į savo biurą, sodina į savo minkštą fotelį ir paruošia jai kavą. Po to išmoka jai dvigubą atlyginimą ir padėkoja. – iškreiptas pasaulis?
Dangaus karalystėje yra viskas atvirkščiai… – ar pas mus, žmones, atvirkščiai? O kaip buvo su Jėzumi? Štai visas tekstas:
Nesivadinkite ,Rabi‘ (meistras, mokytojas), nes vienas yra jūsų Mokytojas – Kristus, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų Tėvas, kuris yra danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes vienas jūsų Mokytojas – Kristus. Kas iš jūsų didžiausias, tebūna jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.
Jėzus iš širdies patarnavo kitiems. JIS paliesdavo raupsuotuosius, kalbėjo su atstumtaisiais ir buvo svečias pas tuos, kurių nemėgo ir laikė nieku. JIS plovė mokiniams dulkėtas kojas. JIS nusižemino iki mirties ant kryžiaus, – dėl mūsų, vietoj mūsų. JIS mums, žmonėms, kurie padarėme Jam tiek blogo, linkėjo iš širdies ir visomis jėgomis vien tik gero ir už tai atidavė save ir savo gyvenimą. Tai buvo ne pamaldūs ritualai, rengiami su dideliu iškilmingumu, bet tikra, nuoširdi, kupina gailestingumo meilės tarnystė. Jėzus ir tau nori tarnauti, kur tau reikia. Tik tavo išdidumas ir netikėjimas gali Jam sutrukdyti. Ar tu nori?
Kas Dievo bendruomenėje nori būti aukštesniu, turi save užmiršti. Pareigų siekimas nėra tikrasis nusižeminimas, bet nusižeminusius Dievas pašauks tarnystei. Yra bažnyčių, kuriose apstu aukštas pareigas užimančių, bet Dievas kuria savo nuosavą bažnyčią, kuriai JIS pats vadovauja. JIS pašaukia savo žmones ir juos pats paskiria. Nusižeminusius, ne išdidžius žmones. Žmones, kurių tikslas yra kitų gerovė, o ne nuosava sėkmė. Tikri tarnai turi didelę Dievo pagarbą! Jei nori turėti Dievo artumą ir Jo palaiminimą, tapk tarnu.

Ačiū, Tėve danguje, kad Tu man linki tik gero! Tu pasiuntei Jėzų, kuris toks nusižeminęs, draugiškas, gailestingas ir malonus, romus ir kantrus. JIS yra mano VIEŠPATS, ir aš noriu Jį sekti. Aš noriu būti toks kaip JIS. Prašau, paimk mano išdidumą, mano pavydą, nekantrumą ir negailestingumą! Vietoj to pripildyk mane savo Dvasia!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*