Priešo gudrybės  –  2019.09.15

Jėzus Kristus sako:
Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti.
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, –
kad apsčiai jo turėtų.
Evangelija pagal Joną 10, 10

Tai didžiausios priešingybės, kokias tik galima įsivaizduoti! Vienoje pusėje apgavikai, melagiai, sukčiai, plėšikai ir žudikai, kitoje – šviesa, gyvenimo šaltinis, gyvojo Dievo Sūnus, Išganytojas: Jėzus.
Mūsų priešas nėra žmogus, net jei jis daro bloga, bet mūsų priešas yra pats blogis. Biblija jį taip vadina: šviesos angelas, melo tėvas, mat jis gali taip gerai užsimaskuoti ir pasislėpti; vilkas avies kailyje, kadangi jis atrodo toks nekenksmingas ir nekaltas; apgavikas, nes jis nori pagrobti mūsų dangiškuosius turtus, tokius kaip džiaugsmas ir ramybė; žudikas, nes jis kursto žmones vienus prieš kitus ir mėgaujasi žmogžudyste; apgavikas ir šviesos angelas, nes religija atitolina žmones nuo Jėzaus; brolių kaltintojas, nes tokiu būdu jis pasėja ginčus ir priešiškumą Dievo bendruomenėje. – Priešas žino visas gudrybes tam, kad atitrauktų mus nuo Jėzaus ir mūsų pašaukimo. Kova su juo yra tikra. Jėzus nori mums padėti bei suteikti mums pažinimą, kaip mes turėtume atsispirti ir saugotis. Ypatingai malda ir užtarimas yra tie šventųjų apsaugos skydai. Taip pat – tyras gyvenimas, nes nuodėmės ir netyrumas yra nuolatiniai priešo kviesliai.
Keletą mėnesių mane kankino nuovargis, kuris nuolat stiprėjo. Dažnai tiesiog sėdėdavau valandų valandas, neturėdamas energijos ką nors daryti. Tada pagalvojau, kad jeigu ir toliau taip, po keleto mėnesių būsiu miręs. Pradėjau melsti Jėzaus pagalbos, kartais pro ašaras. Kai kurie broliai ir seserys tikslingai meldėsi už mane; – Dėkoju!! Ir man į rankas pakliuvo sena knyga, parašyta Corrie ten Boom. Skaičiau ją ketvirtą kartą, ir kai priėjau tą vietą, kur pati rašytoja skundžiasi nuovargiu ir energijos stoka, tada suvokiau: Visai kaip ir ji, aš tapau priešo auka. Jis atėmė iš jos energiją, padarė silpną ir nuvargusią, mane taip pat. Tuoj pat liepiau Jėzaus vardu nuovargiui išnykti ir dėkojau Viešpačiui už išlaisvinimą. Žinoma, priešas dar keletą kartų mėgino įsikišti. Bet aš tvirtai žinojau ir buvau tikras, taigi variau nuovargį šalin, Jėzaus, mano Viešpaties, vardu. Ir pats sau sakiau: Aš nesu pavargęs, ne! Praėjo dar visai nedaug, ir turiu pasakyti, jog šis letargas, šis paralyžius, ši energijos stoka, šitas sėdėjimas, nuovargis tikrai pasišalino. JIS padėjo. Esu labai dėkingas. JIS atėjo, kad aš turėčiau gyvenimą, kad apsčiai ji turėčiau!!

Dėkoju Jėzau, Tu išlaisvini mane! Tu esi Viešpats visiems priešo išpuoliams. Tu laikai mane Savo stipriose rankose. Šventas ir kupinas jėgos yra Tavo vardas!! Dėkoju!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*