Krikščioniška malda – 2019.08.04

Tada Viešpats tarė: Aš atleidžiu, kaip tu prašai.
Skaičių knyga 14, 20

Izraelio tauta keliavo iš Egipto iki Kanaano sienos, pažadėtosios žemės. Jie turėjo ją pasisavinti. Tačiau jie bijojo ir maištavo prieš Dievą. JĮ apėmė pyktis ir JIS norėjo visa sunaikinti. Bet Mozė stojo už juos. Čia Dievas ir ištarė šią eilutę, parašytą aukščiau: Aš atleidžiu, kaip tu prašai. – Vis dėlto nenubausti jie likti neturėtų. 40 metų jie turėjo vaikščioti dykumoje, kol paskutinysis maištautojas mirė. Tada jų vaikai turėjo užimti žemę.
Dievas buvo labai įtūžęs ant Izraelio, bet nepaisant to vistiek atleido, nes Mozė to prašė.
Būtent tokia turėtų būti ir mūsų malda už šalia esančius žmones. Juk matome, kaip jie pažeidžia Dievo įsakymus. Už visą savo tautą turėtume taip melstis, nes jie maištavo prieš Dievo įsakymus ir kūrė savus mokymus, įstatymus ir dievus. Jie tiki viskuo, bet tik ne Viespačiu.
Dievas myli žmones, esančius aplink tave, net jei jie daro bloga. JIS juos myli net jei jie nusideda prieš tave ir daro bloga tau. Dėl to Jėzus numirė ant kryžiaus.
Dažnai mes meldžiame tik teisingumo. Mes norime, kad Dievas įgyvendintų teisingumą žmonėms, nuo kurių mes patyrėme neteisybę. Vis dėlto JIS juos išgelbės.
Daugelis krikščionių šalyse, kuriose krikščionys buvo persekiojami, mato tai, o taip pat jie mato būsimus krikščionis savo kankintojuose. Toks požiūris visiškai skiriasi nuo į save orientuoto požiūrio. Čia mes galime išmokti, kokia yra tikroji krikščionybė: Kankintojas yra būsimasis krikščionis! – Tai mums labai palengvina melstis Jėzaus dvasia.
Mačiau, kaip smarkiai žmonės kenčia dėl nuodėmių. Daugumos, kurie padarė man skriaudos, melavo, apgaudinėjo ir vogė, jau nebėra. Kiti gydosi psichiatrinėje arba yra kalėjime. Vienas turintis proto negalią. Tokios yra bausmės, kurias skiria Dievas už kenkimą Savo vaikams.
Kai pagalvoju apie tai, apima gailestis šiems žmonėms. Čia, žemėje, jau pragaras, o po to dar ir tikrasis pragaras.
Tuomet pradedu už šiuos žmones melstis. Pradžioje nenoriai, nes jie man padarė bloga. Bet kuo labiau perimu Jėzaus požiūrį, tuo intensyviau užtariu juos, nes Kristaus meilė mane užvaldo.
Dievas pažadėjo jiems atleisti. Taigi jie laisvi priimti Kristų. Ir dėl to taip pat turėtume melstis!!

Dėkoju, Jėzau, Tu atleidi man, Tu atleidi ir kiekvienam kitam. Daug blogo aš patyriau, vis dėlto Tu visada manimi rūpinaisi ir atlygindavai man padarytą žalą. Tik dėl Tavęs aš vis dar gyvenu. Viešpatie, aš taip pat noriu atleisti ir melsti už savo priešus, kad jie susipažintų su Tavimi ir nepatektų į pragarą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*