Jėzus visai kitoks – 2019.07.1​5​

Yra dar daug dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.
Evangelija pagal Joną 24

Stebina, kaip labai kai kurie žmonės nori susiaurinti Jėzų Kristų. Šita JIS turi padaryti, o šitą – ne. Jie remiasi Biblija. Vis dėlto iš esmės Jėzų jie nori apriboti tiek, kiek įmanomu JĮ mato jų protas.
Jėzus yra tas pats, vakar, šiandien ir visą amžinybę. Tai, ką JIS darė anuomet, būdamas žemėje, šiandien JAM nėra neįmanoma. JIS vis dar gydo aklus ir paralyžuotus, išvarinėja demonus ir gelbėja prarastuosius. JIS vis dar yra nusidėjėlių draugas ir apglėbia juos gailesčiu.
Kai žemė dar buvo tuščia dykynė, kas būtų turėjęs pakankamai fantazijos įsivaizduoti, ką Dievas sukursiąs? – Niekas nebūtų galėjęs įsivaizduoti rojaus.
Kuomet Jėzus buvo žemėje, ar būtų buvę žmonių, kurie būtų turėję pakankamai fantazijos žinoti viską, ką JIS galėtų padaryti? – Ne. Kaskart, vėl ir vėl žmonės buvo nustebę ir išsigandę dėl Jėzaus galios prieš audras, nuodėmes, ligas, demonus ir mirtį. Buvo taip, lyg būtų įsiveržę nauji laikai. O šitai irgi buvo tiesa: Su Jėzumi į pasaulį atėjo Dievas, o su JUO ir visa šlovė, išgydymas, džiaugsmas ir beribė meilė. Su Jėzumi atėjo išgelbėjimas nuo visko, kas mus kankina. Aleliuja! Naujas laikas, išganymo laikas jau čia!!
Dar ir šiandien teologai nori mums aiškinti, kad Jėzus gali ne viską. Vis dėlto jie klysta. Jie nepažįsta Rašto, kaip ir Dievo galios. Bet kokiu atveju neturėtume suvaržyti Dievo ir Jėzaus, priešingai – turėtume JAM viską patikėti. Aklieji turi matyti, paralyžuotieji – šokinėti, o suvaržyti turėtų būti laisvi, nuodėmės – atleistos ir užmirštos, o džiaugsmą teikianti Evangelija turi būti visur aplink skelbiama.
Mūsų pasaulio matymas yra klaidingas. Mes manome, kad mes esame čia, o Dievas yra kažkur kitur. JIS kažkur priešais, JIS nėra šio pasaulio dalis.
Vis dėlto Biblija sako, kad Dievas visa persmelkia. Nėra dviejų pasaulių, žemės ir dangaus. JIS visada yra čia, visai šalia mūsų, JIS dažnai ir nuolat įsikiša. JIS yra šalia, padėjėjas ir gelbėtojas, ir ne tik šalia mūsų, bet mumyse, arčiau negu oras, kuriuos mes kvėpuojame. Pasitikėkime JUO labiau!!

O, Jėzau, kaip gerai, kad esi taip arti manęs! Kaip gerai, kad persmelki manąjį mąstymą, jausmus ir kūną, ištiri mane ir viską pakreipi į gera. Viešpatie, pasitikiu Tavimi, viską patikiu Tau, trokštu regėti Tavąją šlovę!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*