Malda yra … – 2019.07.05

Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu.
Evangelija pagal Joną 15, 4

Mūsų širdyse žioji didžiulė skylė. Kažko mums trūksta. Kai kuriems tai vienatvė, kitiems tamsuma, niūrumas, beprasmiškumas, kaltės jausmai, tuštuma, depresija, tikslo neturėjimas, patirčių paieška… Daugeliu būdų ši skylė, ši tuštuma pasirodo. Tik, kai tampame viena su kūrėju, tik tuomet ši tuštuma užsipildo.
Kartą JIS sukūrė žmogų ir įkvėpė gyvybės kvapą. Bet žmogus pasidarė savarankiškas ir panoro gyventi be Dievo. Nuo to laiko dvasia mumyse ilgisi Dievo Dvasios. Nuo to laiko mes ilgimės harmonijos, šviesos ir ramybės. Nuo to laiko Dievas yra mūsų nesąmoningas tikslas, kurio daugelis, deja, taip ir nepasiekia. Bet Jėzus yra šalia, JIS yra kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas neateina pas Tėvą kitaip negu per JĮ!
Jėzus yra viena su Tėvu. Kai mes tapsime viena su Jėzumi, būsime viena ir su Tėvu, Kūrėju. Būtent toks yra kelias, kitaip nepavyks. Visi, einantys kitais keliais, yra nuolat ieškantys ir niekuomet nerandantys.
Jėzus suteiks mūsų širdims harmoniją, kurios mes taip ilgimės. Intymiame dialoge su JUO, bendrame pokalbyje su Jėzumi mes ir surasime šią harmoniją. Ten JIS nuramina mūsų širdžių audras. Ten JIS sukuria ramybę. Ten JIS palaidoja kaltės jausmus, tuštumą ir beprasmybę. Šioje pasitikėjimo kupinoje bendrystėje JIS išlaisvina iš tamsybių ir kitų priklausomybių. JIS naujai pertvarko mūsų kūną, pamažu, po truputį, suteikia naujų jėgų, drąsos ir vilties, nugali ligas ir silpnybes. Šis buvimas kartu su dangiškąja Jėzaus jėga įtakoja stebuklus mumyse.
Visa taps nauja, sako Jėzus. Ir tikrai taip yra: mes tampame pajėgūs atleisti, kaltės jausmai mūsų taip nespaudžia, siaubingi prisiminimai išblėsta. Tampame pajėgūs mylėti, atleisti, būti aktyviais.
Kaip nuostabu, kaip šis dialogas su Jėzumi mus keičia. Kadangi JIS yra Viešpats, visą galią turintis savyje. JIS jau pakeitė tiek gyvenimų, – taigi dėl tavojo JAM nekils sunkumų. Pasitikėk JUO, ieškok JO maldoje, gauk naują gyvenimą iš JO. JIS tai pažada, ir JIS laikosi Savojo žodžio.

Dėkoju, Jėzau, Tu esi Dievas ir turi galią mane keisti! Tu suteiki mano gyvenimui prasmę ir tikslą. Tu padarai mane viena su Kūrėju. Tu apvalai mane nuo visų kalčių. Tu gyveni manyje, tai kaipgi gali man nesisekti?? Dėkoju, kad Tu mane myli!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*