Ribos – 2019.05.05

Tu nubrėžei ribą, kurią peržengti uždraudei,
kad žemės vėl neapsemtų. …
Garbink VIEŠPATĮ, mano siela!
Ps 104, 9.35

Ši psalmė prasideda ir baigiasi Dievo garbinimu. Jis yra Viešpats, kuris visa puikiai valdo. JIS taip pat nubrėžė ribas rūpesčių vandenims; jos niekada negali būti peržengtos. JIS užtikrina, kad Jo Žodis yra tiesa: JIS visada taria paskutinį žodį, net jei vanduo vis dar siaučia ir grasina mus praryti. Todėl jau ryte galime pasakyti: „Tebūna pašlovintas Dievas!“ Ir dieną, darbo įkarštyje: „Tebūna pašlovintas Dievas!“ Ir vakare: „Tebūna pašlovintas Dievas!“
Tai mūsų pasirinkimas. Kur mes žvelgiame? Į vandenis, kurie grasina mus praryti? Ar į Jėzų – Gelbėtoją, kuris iki šiol visada mums padėjo? Psalmės 104 autorius apsisprendė šlovinti Dievą, nes jis pažinojo savo valdovą.
Taip, Dievas viskam nubrėžė ribas. Kai velnias norėjo išbandyti Jobą, Dievas nubrėžė ribą: iki šio taško ir nė žingsnio toliau! Ir velnias turėjo paklusti. Kai Izraelis vergavo Egipte ir buvo labai prislėgtas, Dievas atėjo laiku ir siuntė Mozę. Kai Izraelis stovėjo prie Raudonosios jūros, kai priešaky plytėjo vanduo, o užnugary telkėsi kariai, Dievas laiku perskyrė vandenį.
Izaijo 43 yra puikios eilutės:
Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu – tu esi mano. Kai brisi per gilius vandenis, būsiu su tavimi, – upėse tu nepaskęsi. Kai eisi per ugnį, nesudegsi, – liepsnos tavęs nepraris, nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, kuris tave gelbsti.
Ir kai ateis paskutinis priešas – mirtis – norėdama parguldyti mus ant menčių, Dievas vis dar bus Gelbėtojas: JIS mus tiesiog pasiims kaip Enochą ar Eliją. Arba kaip Steponą, kuris jau matė prasivėrusį dangų ir todėl nebematė akmenų, kuriais jį užmėtė.
Visame kame Dievas yra mūsų Gelbėtojas; Jo žodis paskutinis! Jis viskam nubrėžė ribas! Tik jo meilė, gailestingumas ir jėga yra begaliniai…

Ačiū, Jėzau, Tu esi mano Gelbėtojas, Tu mane atpirkai! Blogis nebeturi man galios, ne, dabar Tu esi mano Viešpats. Tavo ketinimai dėl manęs yra tik geri; o kai duosi man sunkumų, aš pereisiu per juos sakydamas Tebūna pašlovintas Dievas!

One Reply to “Ribos – 2019.05.05”

Komentuoti: Vladimiras Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*